Yozgat Bozok Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Eğitimde Kaliteyi Sürekli İyileştirme Projesi kapsamında Bilgisayar Mühendisliği bölümünün vizyon, misyon ve öğretim amaçlarının belirlenmesinde gerek Mühendislik Fakültesinin gerek ise Yozgat Bozok Üniversitesinin vizyon ve misyonu esin kaynağı olmuştur. Öğretim amaçları belirlenirken, öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve diğer dış paydaşların katkıları sağlanarak titiz bir çalışma yürütülmüş, günün gelişen ve değişen koşulları göz önüne alınarak, muhtelif geri beslemeler ile kendi kendini yenileyebilen bir yapılanmanın temel taşları atılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yetkili kurulumuzca bölüm vizyon, misyon ve öğretim hedefleri ile bunlardan hareket ile mezun öğrencilere kazandırılması beklenen bilgi ve beceriler belirlenmiştir.

Vizyona erişmek için Bölümümüz aşağıdakileri kendi misyonu olarak belirlemiştir.