Bozok Üniversitesi

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Dekan 
Prof. Dr. Zakir TAŞ