Yozgat Bozok Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

"Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" (ANKET)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Nilay YÖRÜK ve Arş. Gör. Furkan TÜZÜN tarafından hazırlanarak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Etik Kurulunca uygun görülen ve https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2-9mlj26wVBeSiav-DAEQJDmW_geM6edTvZ9Kvn-OEQy-Lw/viewform adresinde yer alan  "Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" başlıklı anket linkten doldurulabilir. Öğrencilerimizin katılımı bu çalışma açısından önem arz etmektedir.

23.06.2020 14:12