Yozgat Bozok Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Staj Hakkında Duyuru

Sevgili Öğrenciler,

Üniversite Senatosunda ve Bölümde alınan kararlar gereğince; 

-Staj yapmak isteyen  öğrenciler Google Classroom Sınıfına kayıt yaptırmaları zorunludur.

-Tüm öğrenciler bu sene stajlarını sadece istekleri halinde  yüz yüze yapacaktır. Bunun için sorumlulukları kendilerine ait olduklarını bildiren dilekçeyi imzalı şekilde ve  staj kabul formu ile birlikte dekanlığa sigorta girişi için ulaştırılacaktır.Dilekçe örneği ektedir.

-Sadece mezun durumda olan öğrenciler (Final sonrası ve bütünleme sonrası sadece stajı kalanlar ) istemeleri halinde online (ödev, vaka analizi ve simülasyon vb.) şekilde yapabilir. Classroom üzerinden online staj yöntemi belirlenecektir.

-Yaz okulu sonrası mezun durumda olan öğrenciler (Yaz okulu sonrası sadece stajı kalanlar ) dersleri tamamladıktan  sonra istemeleri halinde online (ödev, vaka analizi ve simülasyon vb.) şekilde yapabilir. Classroom üzerinden online staj yöntemi belirlenecektir.

Mezun durumunda olan öğrencilerden online staj için Google Classroom Sınıf Kodu:aarl46p

 Yüz Yüze Staj için 1.Staj Google Classroom Sınıf Kodu:ua75pci

 Yüz Yüze Staj için 2.Staj Google Classroom Sınıf Kodu:y5kptwg 

 

EK: Dilekçe Örneği

26.06.2020 15:01