Yozgat Bozok Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Laboratuvarlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

1.Devre Analizi Laboratuvarı

Direnç renk kodları ile direnç değerlerinin belirlenmesi, Opamp ile temel filtreleme, Opamp yükselteçler, ölçü aletlerinin kullanımı, düğüm-gerilim yöntemi uygulamaları, çevre-akımları yöntemi uygulamaları, osiloskop kullanımı, AC devrelerde akım voltaj güç ölçümleri, güç faktörü düzeltimi, AC devrelerde max güç transferi, AC devreler güç analizi ve RC devrelerde geçici durumların incelenmesi deneyleri yapılmaktadır.

          

 

2.Lojik Devreler Laboratuvarı

Diyot ve transistör elemanlarıyla temel lojik kapı devrelerinin kurulması, temel kapı devreleriyle lojik fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Karnaugh diyagramı, çıkarıcı ve toplayıcılar, yarım toplayıcı, yarım çıkarıcı, tam toplayıcı, tam çıkarıcı, paralel toplayıcı kodlayıcı, kod çözücü, çoğullayıcı, seçici deneyleri yapılmaktadır.

       

3.Analog Elektronik Laboratuvarı

RLC devresi ile lab’ta kullanılacak cihazların tanıtımı yapılarak; temel diyot uygulamaları (kırpıcılar, kenetleyiciler, yarım dalga doğrultucu, tam dalga doğrultucu), transformatörlü yarım dalga doğrultucu ve tam dalga doğrultucu devreleri, transistörlerin aktif bölge, kesim bölgesi ve doyum bölgesi kavramları, transistörlerin dc yük doğrusu ve dc analizi, BJT'lerde ortak emiterli, ortak kollektörlü ve ortak bazlı devrelerin analizleri, transistörlerde bant genişliği kavramı, op-amp'lı temel devreler, kaskad kuvvetlendiriciler, aktif ve pasif filtre deneyleri yapılmaktadır.

       

4.Dijital Elektronik Laboratuvarı

Multivibratör devrelerinin tasarlanması, senkron ve asenkron sayıcılar, yazar kaymaçlar, dijital analog- analog dijital çeviriciler gösterilmekte ve pratik uygulamaları yaptırılmaktadır

        

5.PLC Laboratuvarı

PLC’nin yapısı ve bağlantıları, PLC’de programlama mantığının kavranması (ladder diagramı, statment list, function block diagram), özel tip röleler (set ve reset röleleri), tetiklemeler, zamanlayıcılar (TON, TOF ve TONR tipleri), sayıcılar (yukarı yönlü sayıcılar, aşağı yönlü sayıcılar ve aşağı-yukarı yönlü), kıyaslama kontakları ve move kmoutlarıyla ilgili bilgilerin verilmekte ve bu konularla ilgili deneyler yapılmaktadır.

        

6.Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Dinamoların ve DC motorların boşta ve yüklü çalışmaları; Transformatörlerin, Asenkron motorların ve Alternatörlerin boşta, yüklü ve kısa devre çalışmaları ile senkron motorlara yol verme, motor eğrileri ve senkron motorlarla güç katsayısının düzeltilmesi deneyleri yapılmaktadır.

       

7.Bilgisayar Laboratuvarı

60 adet bilgisayara sahip laboratuvarda, bilgisayar donanımı ve yazılımı, bilgi teknolojilerinin kullanımı, algoritma ve bilgisayar programlama konularında öğrencilerimize uygulama yapacakları bir ortam sunulmaktadır.