Yozgat Bozok Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

T.C. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının

75850160-104.01.04.01-E.38972 sayılı ve 25.06.2020 tarihli yazısıyla

25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı açılması teklifi uygun görülmüştür.  

 

Programın amacı;

          Programın temel açılma gerekçesi; farklı anabilim dallarında doktora eğitimi vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim adamları ile uluslararası düzeyde ve nitelikli akademik anlamda çalışma yapabilen, tercih edilen üstün nitelikli elektrik elektronik mühendisleri ve akademisyenler yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Elektrik elektronik mühendisliği sahasında, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile üretken, yaratıcı, topluma ve çevreye saygılı, paylaşımcı, girişimci, takım çalışması yanında liderlik niteliklerine de sahip akademisyenler yetiştirmek önerilen programın ana hedeflerini oluşturmaktadır.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim sayfamıza aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

http://fbe2.bozok.edu.tr/eem