Yozgat Bozok Üniversitesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği; insan, ekipman, malzeme, makine, sermaye, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve unsurlarının oluşturduğu bütünleşik sistemlerin tasarımı ve verimli işleyişi ile uğraşan bir mühendislik dalıdır. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım yöntemlerinin yanı sıra matematik, bilgisayar, sosyal ve fen bilimlerindeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanır.

Endüstri mühendisleri; karmaşık problemlerin çözümünü sağlayabilecek etkili üretim/hizmet sistemlerinin tasarımı, planlanması, iyileştirilmesi ve kontrolü üzerinde çalışırlar. Bu tasarım ve iyileştirme ilkeleri üretim, ulaşım ve lojistik, yazılım, turizm, telekomünikasyon, eğitim-danışmanlık, finans ve bankacılık, tekstil, enerji, sağlık gibi pek çok değişik sektörlerde uygulanabilir. Bu nedenle, Endüstri Mühendisliği istihdam alanı en geniş mühendislik dallarından biridir.