Yozgat Bozok Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Virüs salgınında yapılacak stajlar için alınan kararlar

Değerli Öğrencilerimiz:

Üniversitemiz Senato kararları kapsamında, hâlihazırdaki staj uygulama esaslarımız temel olmak kaydıyla, evrak işlerinin okula gelinmeden sistem üzerinden gönderilmesi düşünülerek bir takım düzenlemeler planlanmıştır. Bu düzenlemeler, sadece Koronavirüs Pandemisi sebebiyle yapılmış olup 2019-2020 Yaz dönemine mahsus olacaktır. Salgın karşısındaki gelişmelere göre staj uygulaması tekrar güncellenebilecektir. Şu an için, planlanan staj uygulama kararı ve detayları aşağıda yer almaktadır.   26.06.2020

a. Staj yapacak olan öğrencilerin mağdur olmamaları amacıyla; Fakülte giriş yılına göre müfredatında sadece staj uygulaması ya da uygulamaları kalan mezun durumundaki öğrencilerin (yani derslerin tümünün başarılı olması kaydıyla), yaz stajlarını ödev uygulaması şeklinde yapmaları kararlaştırılmıştır. Bu işleri için Google Classroom kullanılacaktır ve ilgili öğrencilerden durumlarını belirtir dilekçe alınacaktır (Ek 1’de örnek dilekçe mevcuttur). Bu öğrenciler, iş yeri bilgi formu, staj sigorta kaydı ve staj sicil fişi evraklarını vermeyeceklerdir. Yaz okulu sonrasında derslerinin hepsini bitirip mezun duruma gelecek öğrenciler de bu madde kapsamında değerlendirilecektir.

 Staj Türüne Göre Danışman listesi

Staj Türü

Danışman Öğretim Elemanı

Google Classroom Sınıf Kodu

Büro Stajı

Arş. Gör. Behlül Furkan ÖZEL (Normal öğretim)

pxzbjlw

Arş. Gör. Furkan IŞIK (İkinci öğretim)

abkxk2z

Ulaşım veya Hidrolik Stajı

Arş. Gör. Hayrettin KARACA (Normal öğretim)

wpoqn6s

Arş. Gör. Ferhat ŞAHİNKAYA (İkinci öğretim)

n7rjxmh

Yapı Stajı

Arş. Gör. Sadi CANTÜRK (Normal öğretim)

v7bcrvi

Arş. Gör. Cenk Cuma ÇADIR (İkinci öğretim)

4ukhohj

 

b. Madde a haricindeki staj yapmak isteyen diğer öğrenciler için (yani mezun durumda olmayan öğrenciler için) hâlihazırdaki staj esaslarımız geçerlidir. Bunun için evrak işleri, Google Classroom’dan üzerinden takip edilecektir. Staj sınıfları, Google Classroom’dan aşağıda tabloda verilen ilgili danışmanlar tarafından açılacaktır. Gerekli evrakları, Google Classroom üzerinden öğrencilerimizin sisteme yüklemesi istenilecektir.

 Sınıf Türüne Göre Danışman listesi

  Öğrencinin Sınıfı

Danışman Öğretim Elemanı

Google Classroom Sınıf Kodu

2. sınıflar

Arş. Gör. Behlül Furkan ÖZEL (Normal öğretim)

xb7emsb

Arş. Gör. Furkan IŞIK (İkinci öğretim)

koheb26

3. sınıflar

Arş. Gör. Hayrettin KARACA (Normal öğretim)

qfm5iks

Arş. Gör. Ferhat ŞAHİNKAYA (İkinci öğretim)

exhaurk

4. ve üstü sınıflar

Arş. Gör. Sadi CANTÜRK (Normal öğretim)

ijfjnsx

Arş. Gör. Cenk Cuma ÇADIR (İkinci öğretim)

sjdeukz

 

c. Ayrıca, Google Classroom’dan üzerinden stajlarını (Madde a’da belirtildiği gibi) ödev uygulaması şeklinde yapamayacak olan öğrencilerden bir Beyanname alınması kararlaştırılmıştır (Ek 2’de beyanname örneği mevcuttur).

d. Stajlara, bütünleme sınavlarından sonra, yani 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü itibariyle başlanabilmesinin uygun olduğu kararlaştırılmıştır.

e. Uzaktan Eğitim ile verilecek olan yaz okulu döneminde, öğrencilerin hem staj yapması hem de yaz okulundan ders alması uygun görülmemiştir.

f. Staj sigorta kaydı için eskiden olduğu gibi öğrencilerin Dekanlığımıza faks yoluyla gerekli evrakların göndermelerinin uygun olduğu kararlaştırılmıştır.

 

Önemli Notlar:

Örnek dosya ismi:

Sevgi_halat_16002112030_beyanname (pdf veya Word uzantılı dosyalar olabilir.)

Sevgi_halat_16002112030_staj_basvuru  (pdf veya Word uzantılı dosyalar olabilir.)

Staj uygulama esaslarımız için tıklayınız! (Buradaki ilgili evrakları kullanabilirisiniz.)

Ek(ler):

Ek1: Ders durumunu belirtir dilekçe (1 sayfa)

Ek2: Beyanname örneği (1 sayfa)

 

 

İyi çalışmalar diler, stajlarınızda dikkatli ve özenli olmanızı temenni ederiz...

Bölüm Staj Komisyonu

 

 

 

01.07.2020 10:41