Yozgat Bozok Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR. FUAT KÖKSAL

1-GENLEŞTİRİLMİŞ VERMİKÜLİT KULLANILARAK KÖPÜK BETON ÜRETİMİ

FUAT KÖKSAL,OSMAN GENCEL,YUŞA ŞAHİN
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 25.08.2016 -25.08.2019 , 30.541,00 TÜRK LİRASI

2-GRANÜLE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN KÖPÜK BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

FUAT KÖKSAL,ERTUĞRUL ERDOĞMUŞ,OSMAN GENÇEL,MUHAMMED YASİN DURGUN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 11.04.2017 -11.10.2018 , 9499 TÜRK LİRASI

3-HAFİF AGREGALI POLİMER BETONLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FUAT KÖKSAL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 10.05.2012 -17.04.2015 , 9375 TÜRK LİRASI


PROF. DR. YÜCEL GÜNEY

1-ORTA YÜKSEKLİKTEKİ BETONARME BİNALARIN TEMEL PERİYOTLARININ ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İLE BELİRLENMESİ VE PERİYOT BAĞINTISI ÖNERİLMESİ

ONUR KAPLAN,YÜCEL GÜNEY

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 10.12.2012 -29.06.2018 , 39996 TÜRK LİRASI

2-Eskişehir Ovası Basen-Anakaya Sınır Geometrisinin Belirlenmesi ve ANA-NET Sismik Ağı Deprem Bilgi Sisteminin Kurulması

GALİP BERKAN ECEVİTOĞLU,YÜCEL GÜNEY,SEDEF DİKMEN,EMRAH PEKKAN,RESUL ÇÖMERT,MUAMMER TÜN,ÖZGÜR TUNA ÖZMEN,KÜRÇER AKIN,SUNAY MUTLU

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 21.02.2014 -30.03.2018 , 631509 TÜRK LİRASI

3-Anadolu Üniversitesi, Yer Bilimleri Laboratuvarı Akreditasyonu Projesi

MUAMMER TÜN,UĞUR AVDAN,İNCİ GÜLDOĞAN,ALPER ÇABUK,EMRAH PEKKAN,YÜCEL GÜNEY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 06.06.2015 -06.06.2017

4-17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminde Yıkılmış Binaların Projelerinin CAD Yazılımları ile Sayısallaştırılması

YASİN DURSUN SARI,ONUR KAPLAN,RESUL ÇÖMERT,GORDANA KAPLAN,YÜCEL GÜNEY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 03.06.2016 -03.06.2017 , 29111.61 TÜRK LİRASI

5-Sismik ve Geoteknik Yöntemler Kullanılarak Elde Edilen Yer Mühendislik Parametrelerinin Yöntem, Maliyet ve Uygulanabilirlik Açılarından Karşılaştırılması

GALİP BERKAN ECEVİTOĞLU,MUAMMER TÜN,YÜCEL GÜNEY,EMRAH PEKKAN,SUNAY MUTLU,UĞUR AVDAN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 12.02.2014 -31.03.2017 , 312957.00 TÜRK LİRASI

6-T1000: Anadolu Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Eğitim)

YÜCEL GÜNEY,GÜLSÜN KURUBACAK,MEHMET FIRAT,SERPİL KOÇDAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı , 01.07.2016 -01.01.2017

7-Etibor Kırka Boraks İşletmesi Bor Türev Atığına Isıl İşlem Uygulanarak Çimento Harcı İçerisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

YÜCEL GÜNEY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 10.10.2014 -10.10.2016 , 40943 TÜRK LİRASI

8-AÖF Kitap Hizmetlerinin Kargo Yoluylu Sağlanması Maliyet Analizi Gaziantep İli Örneği

YÜCEL GÜNEY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 03.06.2015 -03.06.2016 , 30000 TÜRK LİRASI

9-Arkeolojik Alanların Belgelenmesi ve Modellemesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımının Test Edilmesi (Proje no: 1210E156)

ALPER ÇABUK,GALİP BERKAN ECEVİTOĞLU,YÜCEL GÜNEY,UĞUR AVDAN,HAKAN SİVAS,EMRAH PEKKAN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 16.01.2013 -15.07.2015 , 157.645 TÜRK LİRASI

10-Bor atığının çimentolu sistemlerde kullanılabilirliği

DERYA ÖVER KAMAN,YÜCEL GÜNEY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 26.06.2015 -26.06.2017 , 40.000 TÜRK LİRASI

11-Etibor Kırka Boraks İşletmesi Bor Türev Atığına Isıl İşlem Uygulanarak Çimento Harcı İçerisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

DERYA ÖVER KAMAN,YÜCEL GÜNEY,ERHAN AYAS

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 10.10.2014 -27.05.2016 , 40.943 TÜRK LİRASI

12-ARKEOLOJİK ALANLARIN BELGELENMESİ VE MODELLENMESİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KULLANIMININ TEST EDİLMESİ

YÜCEL GÜNEY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 16.01.2013 -15.07.2015

13-Etibor Kırka Boraks İşletmesi Bor Türev Atığına Isıl İşlem Uygulanarak Çimento Harcı İçerisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

DERYA ÖVER KAMAN,ERHAN AYAS,YÜCEL GÜNEY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 04.07.2014 -27.07.2016 , 41.393,00 TÜRK LİRASI

14-Karacahisar Kalesi Özgün Tuğla ve Harçların Mikro Yapı Özelliklerinin Belirlenmesi

YÜCEL GÜNEY,İNCİ GÜLDOĞAN,ALPER ÇABUK,MEHMET EROL ALTINSAPAN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 30.07.2013 -30.07.2015 , 49.940 TÜRK LİRASI

15-Bor Türevleri İşletmelerinden Kaynaklanan Atıkların Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde Geçirimsiz Tabaka Olarak Kullanımı

YÜCEL GÜNEY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı , 02.02.2014 -28.01.2016

16-Yerel Yönetimler için Eğitim Malzemesi Geliştirme YEREP ve Kentsel Dönüşüm Projesi

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

17-Mevcut Yapıların Yerinde Beton Basınç Dayanımının Belirlenmesinde Karbonatlaşmanın Etkisi

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

18-Etkin Denetim Alt yapı Oluşturma Projesi

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

19-Yapı Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS nin Kullanılması

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

20-Sismik Kırılma Yöntemi ve Mikrotremör Ölçümlerinden Elde Edilen Dinamik Zemin Parametrelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Kullanılarak Haritalanması

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

21-Eskişehir Yerleşim Yerinde CBS Teknikleri Kullanılarak Geoteknik Yapı ve Jeofizik Bilgi Sisteminin Oluşturulması

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

22-Değişik Malzemelerin Çöp Depolama Tabakalarında Kullanılabilirliği

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

23-Dinamik ve Statik Yükler Etkisinde Zemin ve Üst Yapı Verilerinin Değerlendirilmesi

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

24-Sepiyolit ve Zeolit in Çöp Deponi Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

YÜCEL GÜNEY

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı

25-Bazı Yerli Doğal Zeolitlerin Kara Yollarında Buz Kar Çözücü Olarak Kullanılması

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

26 Kalıp Kumu Atıklarının Yeniden Kullanımının Araştırılması

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

27-SrO MgO ZrO2 SiO2 SMZS Sistemindeki Cam Agrega ve Fiberlerinin Betonda Kullanımı

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

28-Eskişehir Yerleşim Yeri Mühendislik Jeolojisi Haritasının Hazırlanması

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı

29-Bilgisayar Kontrollü Konsolidasyon Deney Düzeneğinin Tasarımı

YÜCEL GÜNEY

DİĞER Tamamlandı


PROF. DR. YÜKSEL TAŞDEMİR

1- KATKISIZ VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN YÜZEY ENERJİ BİLEŞENLERİNİN ASILI DAMLA YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YÜKSEL TAŞDEMİR

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 02.01.2015 -03.08.2016 , 4248 TÜRK LİRASI

2-AGREGALARIN POLİMER İLE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜMLÜ ILIK KARIŞIMLARIN SUYA BAĞLI BOZULMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YÜKSEL TAŞDEMİR

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 05.06.2013 -11.03.2015 , 9343,01 TÜRK LİRASI

3-VAKS İLE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜMLÜ BAĞLAYICI VE KARIŞIMLARIN YÜKSEK SICAKLIKTAKİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

YÜKSEL TAŞDEMİR

DİĞER Tamamlandı , 9411.68


DOÇ. DR. ZİYAFEDDİN BABAYEV

1- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, “SİSMİK YÖNDEN AKTİF BÖLGELERDE MEVCUT GÖZLEM İSTASYONLARININ MODERNLEŞTİRİLMESİ VE YENİLERİNİN TEŞKİLİ, MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ İLE İLGİLİ VERİLERİN TOPLANMASI VE DEPREME DAYANIKLI İNŞAATLARDA KULLANILMASI”, AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ,TEKNİK RAPOR,73SAYFA, BAKÜ, 1985(RUSÇA).

2- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, “DEPREM GÖZLEM İSTASYONLARINDAN ELDE EDİLEN ENFORMASYONLARIN TOPLANMASI SİSTEMİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİ VE BÖLGESEL VERİLER BANKASININ TEKNİK PROJESİNİN İŞLENMESİ “, AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR, 52 SAYFA, BAKÜ, 1987(RUSÇA).

3- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, “GAZ BETON BLOKLARDAN YAPILMIŞ YIĞMA BİNALARIN YÜK TAŞIYAN KONSTRÜKSİYON VE BİRLEŞİMLERİNİN SİSMİK BÖLGELERDE YAPIMI İLE İLGİLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE TEKNİK ÇÖZÜMLER, ” V.A. KUÇERENKO ADINA MERKEZİ İNŞAAT KONSTRÜKSİYONLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR,137SAYFA, MOSKOVA, 1989(RUSÇA).

 4- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, ”GAZ BETON BLOKLARDAN YAPILMIŞ YIĞMA BİNALARDA YÜK TAŞIYAN DUVARLARIN SİSMİK BÖLGELERDE TASARIM ESASLARI”, V.A. KUÇERENKO ADINA MERKEZİ İNŞAAT KONSTRÜKSİYONLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, ŞARTNAME,16SAYFA, MOSKOVA, 1989(RUSÇA).

 5- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ,”DEPREME DAYANIKLI KİRİŞSİZ KARKAS BİNALARIN TETKİKİ,” AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR ,46SAYFA, BAKÜ,1992.

 6- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, ”DEPREME DAYANIKLI YÜKSEK BİNALARIN YÜK TAŞIYAN BİRLEŞİMLERİNİN DAYANIM VE DEFORMASYONUNUN STATİK VE DİNAMİK YÜK ETKİSİNDE TETKİKİ “, AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR, 40SAYFA, BAKÜ, 1992.

7- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, “AZERBAYCAN CUMHURİYETİ BİLİM AKADEMİSİ BAŞ BİNASININ İNŞAAT KONSTRÜKSİYONLARININ MUAYENESİ, DEPREME DAYANIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONARIMI İÇİN ÖNERİLERİN HAZIRLANMASI “, TEKNİK RAPOR, 132 SAYFA, BAKÜ, 1992.

8- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ,”MONOLİTİK KARKAS BİNALARIN DONATILAŞTIRILMASI İÇİN YENİ YÖNTEMİN İŞLENMESİ,” AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR,20SAYFA, BAKÜ,1992.

9- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ,”AZERBAYCAN CUMHURİYETİNDE YETERİNCE TEST EDİLMEDEN TASARLANAN VE SANAYİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN BİNA BİRLEŞİMLERİNİN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ VE DEFORMASYONLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI SONUCU GEREKLİ ÖNERİLERİN HAZIRLANMASI,” AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR,76SAYFA, BAKÜ,1993.

10- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, ”BAKÜ, GENCE, SUMGAYIT, ŞAMAHI VE NAHÇIVAN ŞEHİRLERİNDEKİ DEPREM GÖZLEM İSTASYONLARININ İSTİSMARI, 4 VE DAHA YÜKSEK ŞİDDETLİ YERALTI SARSINTILARINDA FARKLI BİNA TİTREŞİM KAYITLARININ ÖĞRENİLMESİ VE İSTİFADE İÇİN BAŞKA KURUMLARA VERİLMESİ “, AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR, 64 SAYFA, BAKÜ, 1993.

 11- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, “ YENİ ÇEŞİTLİ TAŞLARDAN ÖRÜLMÜŞ DUVAR NUMUNELERİNİN YATAY YÜK ETKİSİYLE TEST EDİLMESİ VE DEPREME DAYANIKLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ, ” AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR,90SAYFA, BAKÜ, 1997.

12- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, ”TAŞ BİNALARIN DEPREM YÜKLERİNE GÖRE HESAPLANMASI VE TASARIMI İÇİN ÖNERİLER“ AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR, 62SAYFA, BAKÜ, 1998.

13- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, ”FARKLI KONSTRUKTİF SİSTEMLİ BİNA VE MÜHENDİSLİK YAPILARININ DEPREME DAYANIKLILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU BİNALARDA İLAVE GÜÇLENDİRME TEDBİRLERİNİM İŞLENMESİ,” AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR,78SAYFA, BAKÜ,1999.

14- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ. ”04 HAZİRAN 1999 YIL AKDAŞ DEPREMİNİN BİLİMSEL ANALİZİ (SONUÇLAR VE ÖNERİLER),” AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR, 95 SAYFA, BAKÜ, 1999.

 15- BABAYEV, Z.M. VE DİĞERLERİ, “DEPREM GÖZLEM İSTASYONLARI KULLANILARAK BİNA VE MÜHENDİSLİK YAPILARININ SİSMİK YÜK VE RÜZGAR ETKİSİNDEN DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TETKİKİ VE HESAPLANMASI İÇİN ÖNERİLERİN İŞLENMESİ“, AZERBAYCAN İNŞAAT VE MİMARLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKNİK RAPOR, 47 SAYFA, BAKÜ, 1999.

 16- BABAYEV, Z.M.,MENGE, A.K.,GÖVDESİNDE DELİKLER AÇILARAK HAFİFLEŞTİRİLEN ÇELİK KİRİŞ VE EKLERİNİN EĞİLMEDE DAVRANIŞI, BOZOK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ(6601-FBE/18-140 KODLU), YOZGAT, 2018.


DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HANDAN ADIBELLİ

1-YANAL DEFORMASYONLARI SINIRLANDIRILMIŞ BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ

HANDAN ADIBELLİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 14.09.2015 -14.09.2017


DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MURAT AY

1-FIRAT VE DİCLE HAVZALARINDAKİ AKIM VE SEDİMENT TAŞINIMININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ VE CBS YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

MURAT AY,ÖMER FARUK KARACA,ADİL KORAY YILDIZ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 11.11.2015 -11.07.2017 , 6060 TÜRK LİRASI


DR. ÖĞRETİM ÜYESİ POLAT ÖZYİĞİT

1-ENİNE KAYMA DEFORMASYONU İÇEREN HOMOJEN OLMAYAN ORTOTROP ÇAPRAZ TABAKALI KESİK KONİ KABUKLARIN DIŞ BASINÇ YÜKLERİ ETKİSİ ALTINDA BURKULMA DAVRANIŞI

POLAT ÖZYİĞİT

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 09.12.2011 -15.09.2015 , 5350 TÜRK LİRASI


DR. ÖĞRETİM ÜYESİ YUŞA ŞAHİN

1-LİF KATKILI ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİTLERDE LİF SIYRILMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Ali Çağrı Çağlar,YUŞA ŞAHİN

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 19.12.2018 -19.12.2019 , 9.970,80 TÜRK LİRASI

2-GENLEŞTİRİLMİŞ VERMİKÜLİT KULLANILARAK KÖPÜK BETON ÜRETİMİ

FUAT KÖKSAL,OSMAN GENCEL,YUŞA ŞAHİN

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 25.08.2016 -25.08.2019 , 30.541,00 TÜRK LİRASI

3-HEATED PAVEMENTS PHASE CHANGE MATERIALS

John Haddock,W JASON WEİSS,YUŞA ŞAHİN

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Diğer (Uluslararası) Tamamlandı , 07.07.2017 -07.06.2019

4-ÇELİK TEL KANCA TİPİNİN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

YUŞA ŞAHİN,EYÜP TAŞKAN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 01.11.2015 -08.06.2017 , 4.997,00 TÜRK LİRASI

5-ÇELİK TEL DONATILI BETONLARDA KIRILMA PARAMETRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

YUŞA ŞAHİN, YUNUS GÜNDÜZ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 01.11.2015 -31.05.2016 , 4.975,00 TÜRK LİRASI

6-DONMA ÇÖZÜLME ETKİSİ ALTINDAKİ BETONLARDA İÇ YAPI HASAR İLİŞKİSİ

YILMAZ AKKAYA,YUŞA ŞAHİN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 01.05.2011 -01.06.2013 , 15.000,00 TÜRK LİRASI

7-YOL APRON VE ENDÜSTRİYEL ZEMİN BETONLARININ ONARIMINDA KULLANILACAK ERKEN YAŞ DAYANIMI YÜKSEK BETONLAR

MEHMET ALİ TAŞDEMİR, YILMAZ AKKAYA, YUŞA ŞAHİN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı , 15.08.2010 -15.08.2012 , 186.525,00 TÜRK LİRASI


ÖĞR. GÖR. MEHMET BAYAZİT

1-AGREGALARIN POLİMER İLE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜMLÜ ILIK KARIŞIMLARIN SUYA BAĞLI BOZULMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MEHMET BAYAZİT

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 05.06.2013 -02.01.2015 , 12829,58 TÜRK LİRASI


ARŞ. GÖR. CENK CUMA ÇADIR

1-TAŞ KOLON İLE İYİLEŞTİRİLMİŞ ŞEVLERİN SONLU ELEMAN YÖNTEMİ İLE SİSMİK ANALİZİ

CENK CUMA ÇADIR

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 03.07.2014 -17.03.2016 , 14.300,00 TÜRK LİRASI


ARŞ. GÖR. FERHAT ŞAHİNKAYA

1-TAŞ KOLON İLE İYİLEŞTİRİLMİŞ ŞEVLERİN SONLU ELEMAN YÖNTEMİ İLE SİSMİK ANALİZİ

FERHAT ŞAHİNKAYA

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 03.07.2014 -17.03.2016 , 14.300,00 TÜRK LİRASI