Yozgat Bozok Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAYA  (Öğretim Üyesi) 

Arş Gör. Hüseyin Okan ANADUT (Araştırma Görevlisi)

Fuat İLHAN (Bölüm Öğrenci Temsilcisi)

Rafet Mustafa ŞİMŞEK (1. Sınıf öğrencisi)

Mehtap AVŞAR (2. Sınıf öğrencisi)

Mustafa ERDEMLİ (3. Sınıf öğrencisi)

Süeda ERDOĞAN (4. Sınıf öğrencisi)

Muhammed Salih TAŞÇIOĞLU (5. sınıf ve üstü öğrencisi)

Ali Can TÜREYEN (Yüksek Lisans öğrencisi)

Abdullah MUTLU (Lisans mezunu öğrenci)

İsmail ÜNAL (Lisansüstü mezunu öğrenci)

Muhammed VARIŞLI (Dış katılımcı İnş. Yük. Mühendisi)