Yozgat Bozok Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Aşağıdaki soruların cevaplarına ana sayfada Yönetmelik ve Yönergeler kısmında yer alan ilgili metinlerden de ulaşabilirsiniz.

 

1. Ders kayıtlarında öncelik sıralaması nedir?

Cevap: Ders kayıtlarında, sırasıyla; başarısız dersler,  alt yarıyıllardan alamadığı dersler ve üst yarıyıl dersleri olmak üzere öncelik sıralaması mevcuttur. (Yaz okulunda açılması muhtemel dersler atlanarak üst yarıyıl ders/derslerine kayıt yapılamaz.)

1. sınıf öğrencileri, yönetmelik gereği müfredatındaki açılan tüm dersleri almak zorundadır. Bu öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar.

2. Birden fazla şubede açılan derslerin istenilen şubeden alınması mümkün mü?

Cevap: Farklı şubelerden ders alınması ile ilgili kurallar her dönem başında Bölüm Başkanlığınca öğrencilerimize ilan edilmektedir. Genel olarak tek numaralı öğrencilerimiz A kodlu şubeleri, çift numaralı öğrencilerimiz ise B kodlu şubeleri seçmektedir. Kalmış olduğu dersi tekrar alan öğrencilerin ders programında oluşan çakışmalardan dolayı farklı şubelerden ders alınmasına izin verilebilir. Ayrıca üç şube açılan derslerimizle ilgili şube seçim ilkeleri yine her dönem başında ilan edilmektedir.

3. Yaz stajının yapılacağı firmayı İnşaat Mühendisliği Bölümü bulabilir mi?

Cevap: Bölümümüz, öğrencimizin yaz stajını yapacağı firmayı bulamakla yükümlü değildir. Fakat staj yeri bulamayan veya bulmakta zorluk çeken öğrencilerimizi İnşaat Mühendisleri Odasına, çeşitli devlet kuruluşlarına ve öğretim üyelerimize yönlendirmek suretiyle staj yeri bulunması konusunda yardımcı olmaktayız.

4. Yaz stajı yaparken yaz okulundan ders alınabilir mi?

Cevap: Öğrencilerimiz yaz stajı yaparlarken yaz okulundan ders alamazlar.

 

5. Staj, GÜZ / BAHAR ara döneminde yapılabilir mi?

Cevap: Eğer mezun durumunda iseniz veya bahar dönemi derslerinde devam zorunluluğunuz yok ise yapabilirsiniz. Diğer durumlarda, eğitim-öğretim süresi (derslerin başladığı tarih ile bütünleme sınavının bitiş tarihine kadar) içinde staj yapılamaz. 

Ders durumunuzu ve transkriptinizi bir dilekçe ile danışmanınıza vermeniz gerekmektedir.

 

 

6. Bir staj ne zaman başlar?

Cevap:  Bütünleme sınavlarından sonraki bir tarihten itibaren başlatılması gerekmektedir.

 

7. Yaz okulundan açılacak dersler ne şekilde belirlenmektedir?

Cevap: Yaz okulunda açılacak dersler, tercihen dersi güz/bahar döneminde vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün uygun görmesi, Fakülte Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunda ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

 

8. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına giremezler. (Saat cinsinden hesaplayınız.) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.

 

9. Genel olarak sorularımı kimlere sorabilirim?

Cevap: Dönemlik ders kayıtlarınızı yapan  danışman öğretim elemanlarına sorabilirsiniz. Ayrıca, tüm bölüm elemanlarına da sorabilirsiniz.