Yozgat Bozok Üniversitesi

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

HAKKIMIZDA

Yozgat Bozok üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin temel bölümlerinden biri olan Makina Mühendisliği Bölümü 1992 yılında (3 Temmuz 1992 tarihinde çıkan 3837 sayılı kanunla) Erciyes Üniversitesi bünyesinde "Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü" adıyla kurulmuş, 1994 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır, 2006 yılından itibaren ise "Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü" olarak eğitim öğretimine devam etmektedir. 


Üniversitemiz içerisinde köklü bir bölüm olan makina mühendisliği bölümü 2 profesör, 5 doçent, 6 dr. öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 21 akademik personel ve 1 idari personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2015-2016 bahar yarıyılında yeni inşa edilmiş mühendislik-mimarlık fakültesine geçiş yapılmıştır. 55,000 m2 kapalı alanı olan bu binada bölümümüze ait 44 adet öğretim elemanı odası, 4 adet 48 kişilik derslik, 4 adet 42 kişilik derslik, 4 adet 84 kişilik derslik, 1 adet dinlenme salonu, 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Normal öğretim lisans programında bir öğrencinin mezun olabilmesi için derslerden ve imalat, iş makinaları ve ısı enerji stajları olmak üzere üç stajdan da başarılı olması gerekmektedir.


Öğrenciler kendi branşına ait derslerin yanı sıra başka bölümlerden alma zorunluluğu olan Alan Dışı Seçmeli Dersler ile öğrencilerin ilgi duyduğu başka konulara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte teorik derslerin yanı sıra son sınıfta verilen makina mühendisliği uygulama projesi ve bitirme projesi ile öğrenciler talep edilen proje danışmanı öğretim elemanları ile o zamana kadar edindiği bilgiler ve gerekli araştırmalar ile ortaya koyduğu projeler ile iş hayatı öncesi ilk ciddi deneyimini kazanmaktadır. Aynı şekilde makina mühendisliği sistem laboratuvarı dersi ile  imalat ve CAD/CAM atölyelerinde, mekatronik, hidrolik - pnömatik sistem, malzeme test, içten yanmalı motorlar, termodinamik, mekanik ve simülasyon laboratuvarlarında kazandığı teorik bilgilerin uygulamasını yapmaktadır.


Bölümümüzde ayrıca yüksek lisans ve doktora programı da bulunmakta olup teorik ve uygulamalı ileri düzey akademik araştırmalar yapılmakta, aynı zamanda öğretim elemanı yetiştirilmektedir. 


Bölümümüzde, ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, mühendis adaylarının güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, yenilikçi, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip, ufku geniş makina mühendisleri ve akademisyenler yetiştirmek amaç edinilmiştir.