Yozgat Bozok Üniversitesi

MİMARLIK

2017 YILI İDARİ FAALİYE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.

YÖKAK DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KALİTE SÜRECİ EL KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ.

AKTS Kredi Hesabı : AKTS(ECTS), bir öğrenciyi tam zamanlı bir işçi gibi düşünerek her bir derse harcadığı iş yükünü sayısal olarak belirten bir rakamdır. Öğrencinin ilgili ders için yaptığı tüm faaliyetler için harcadığı süre (toplam iş yükü) hesaplanır. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp buna göre AKTS kredilerini belirler.

Üniversitemizde aşağıdaki kriterleri dikkate almaktayız:
• Ders süresi (hafta başınax14)(sınav haftaları hariç)
• Sınıf dışı ders çalışma süresi (hafta başınax14)
• Ödevler (dönem boyunca)
• Sunumlar (dönem boyunca)
• Projeler (dönem boyunca)
• Laboratuar Çalışmaları (Dönem boyunca)
• Arazi ya da alan çalışması (dönem boyunca)
• Ara sınavlara çalışma için harcanan süreler
• Yarıyıl Sonu Sınavına çalışma için harcanan süreler
Yukarıdaki faaliyetler için dönem boyunca harcanan toplam süre hesaplanır. Bulunan rakam 30’a bölünerek AKTS kredisi hesaplanmış olur. (30 saat = 1 AKTS kredisi)

Öğrenci İş Yükü:

Yukarıdaki faaliyetler için dönem boyunca harcanan toplam süre hesaplanır. Bulunan rakam 30’a bölünerek AKTS kredisi hesaplanmış olur. (30 saat = 1 AKTS kredisi)

Örnek Hesap:
Herhangi bir ders için;
• Haftada 3 saat (teo+uyg+lab) yüzyüze ders yapılırsa (14 hafta x 3 saat = toplam 42 saat),
• Öğrenciler bu ders için dönem boyunca 5 adet ödev yaparak her bir ödev için 2’şer saat vakit harcarsa (5 ödev x 2 saat = toplam 10 saat),
• Her hafta dersten sonra 1 saat ders tekrarı yaparsa (14 hafta x 1 saat = toplam 14 saat),
• Dönem sonunda 1 adet sunum yapabilmek için 5 saat hazırlık yaparsa (1 sunum x 5 saat= toplam 5 saat)
• Dönem içi 1 ara sınav için 5 saat çalışırsa (1 sınav x 5 saat = toplam 5 saat),
• Yarıyıl sonu sınavı (Final) için 10 saat çalışırsa (1 sınav x 10 saat = toplam 10 saat)
Sonuçta öğrenci bu ders için 42+10+14+5+5+10 = 86 saat zaman harcamıştır.
Bu dersin AKTS Kredisi = toplam iş yükü / 30 hesabına göre; AKTS Kredisi = 86 / 30 = 3 AKTS elde edilir.
Yukarıdaki hesaba dayanarak AKTS kredisinin genel olarak ders saatine eşit ya da yüksek olması gerektiği belirtilmektedir.
Yukarıdaki hesaplar bilsis sisteminde kolaylıkla yapılabilmektedir.

Bazı Hatırlatmalar:

• Müfredatlarınızdaki bir dönemdeki kredi toplamı kesinlikle 30 AKTS olmalıdır,
• Aynı dönem içindeki seçmeli derslere aynı AKTS kredisi verilmelidir (Önlisanslarda tüm seçmeli dersler eşit ve 3AKTS, LisansÜstü tüm dersler 6AKTS),
• AKTS kredilerinde ondalıklı rakam kullanılmamalıdır,
• Öğretim elemanlarımız ekders ücretlerini AKTS kredilerine göre değil, yüzyüze yaptıkları ders saatlerine göre (Saat) almaktadır,
• Krediler statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılmamalıdır,
• Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler de buna dahildir,
• Öğrencilerinizin mezun olabilmeleri için mezuniyet sırasında 240 AKTS kredisine sahip olmaları gerekmektedir.(Önlisans:120 / YL: 120 / Dokt.:180-240)