Yozgat Bozok Üniversitesi

MİMARLIK

Kuruluş

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ile Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 1994-1995 öğretim yılından itibaren Yozgat Kampüsünde eğitimine başlamış olup 2006 yılında Bozok Üniversitesinin kurulması ile birlikte eğitimini Bozok Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi bünyesinde devam ettirmektedir.

Kazanılan Derece

 

Bölümde verilen lisans eğitimini tamamlayanlar MİMAR unvanı alır.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

 

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Bölüm merkezi yapılan üniversite sınavı sonuçlarına göre MF (Matematik Fen) puanı ile öğrenci kabul eder.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

 

Mimarlık eğitimi boyunca formel eğitimin yanı sıra informel eğitimden de yararlanılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 
 

Program Profili

 
 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

 

Bölümden mezun olan mimarlar özel ofislerinde veya bir mimarın ofisinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitede, şantiyede, yapı malzemesi piyasasında, iç mimarlık ve dekorasyon işlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 

Lisans öğrenimini tamamlayan mimarlar yüksek lisans için gerekli şartları tamamlamaları halinde Y. lisans eğitimine devam ederler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 

Mimari proje (stüdyo) dersleri ara jüri ve eskiz sınav ortalamaları vize ve öğrencinin finalde teslim ettiği projenin notu final notu olarak verilir. Derslerde ve projelerde vize notunun%40ı ve final notunun %60ı yıl sonu notu olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

 

Eğitim programını tamamlayan ve stajlarını gerçekleştiren öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

 

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

 

Dr. Öğr. Üye. Emine Saka AKIN  (Bölüm Başkanı, ErasmusKoord.)

Bölüm Olanakları

 

Bölümde bilgisayar, görsel laboratuvar vb. donanıma sahip mekânlarda eğitim verilmektedir. Bölüm Farabi programı ile 3 ve Erasmus programı ile 3 öğrenci değişiminde bulunmuştur.

  Program Çıktıları

1

Mimarlık alanında yapı tipleri ve mimari tasarım süreci hakkında genel bilgi edinerek değerlendirme yapabilmek

2

Mimarlık alanında ve ilgili disiplinlerde makro ve mikro ölçekte plan okuyabilme becerisi kazanmak

3

Toplumun sosyal, kültürel, sosyal ve ekonomik koşullarına göre mekan gereksinimlerini kullanıcı istek ve gereksinimleri ile ilişkilendirerek nitelikli ve yaşanabilir mekan, yapı ve fiziksel çevre oluşturabilme becerisi kazanmak

4

Kentsel ölçekte her uygulamada (yeni yapılaşma, restorasyon, sağlıklaştırma, işlev değişikliği vb.) problemleri tanımlayabilme ve çözüm getirebilme becerisi kazanmak

5

Her konuda ihtiyaç programı oluşturarak mimari tasarım ve proje kontrolü yapabilme, uygulayabilme ve uygulamada denetim yapabilme becerisi kazanmak

6

Mimarlık alanında bireysel olarak veya ekip içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alabilme ve karşılaşılan problemleri en iyi şekilde çözebilme yeteneği kazandırmak

7

Mimarlık alanında çevresel etkileri değerlendirebilme becerisi kazanmak

8

Mimarlık alanında uzman olan ve olmayan kişi veya kurumlara sorunlar ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak her türlü platformda aktarabilme becerisine sahip olmak

9

Eğitim hayatı boyunca edindiği mesleki bilgilerle alanındaki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileyebilme yetkinliğine sahip olmak

10

Yaşam boyu kişisel ve mesleki öğrenme eğiliminde olmak

11

Bilimsel ve teknik gelişmeleri analiz ederek belirli bir bakış açısı oluşturmak

12

Mimarlık alanında kullanılan bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek

13

Mimarlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve bu bilgilerin yayımlanması, uygulanması ve denetlenmesi konularında yetkin olmak

14

Mimarlık alanında kullanılan alet ve ekipmanları gerektirdiği gibi kullanarak bu alanlarda uygulama yapabilme becerisine sahip olmak

15

Sorumlu olduğu kişilerin mesleki açıdan gelişimlerini sağlamak için çeşitli etkinlikleri planlayabilme ve düzenleyebilme yetkinliği

16

Bireysel ve ekip gerektiren çalışmalarda kalite yönetimi, iş idaresi ve güvenliği, çevre koruma, hukuksal sorumluluk gibi konularda yeterli bilince sahip olmak

17

Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak

18

Mimari Tasarım yapabilme becerisine sahip olmak