Yozgat Bozok Üniversitesi

MİMARLIK

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

  MİSYONUMUZ
- Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmayı hedefleyen, ulusal ve uluslararası standartlarda mimarlık eğitimi veren bir kurum olmak,
- Nitelikli, dinamik, çağdaş ve seçkin bir kadroyla mimarlık alanında farkındalık yaratmak,
- Bilime, sanata ve tasarıma dair yeterli; araştıran, geliştiren, sorgulayan, yeniliklere açık Mimar bireyler yetiştirmek,
- Fikirlere saygı duyulan bir akademik ortam oluşturmak,
- Toplumun ihtiyaç duyduğu mekânsal çözümler üretmek, kent ölçeğinde yapılar ve alanlar tasarlamak, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.


  VİZYONUMUZ
- Devletine ve milletine saygılı, bilgiyi ve teknolojiyi verimli kullanabilen, ahlaki ve etik değerleri olan, yaratıcı ve girişimci ruha sahip bireylerle muhasır medeniyetler seviyesinin üstünü hedeflemek,
- Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve uygulamalarla lider ve etkin bir Mimarlık Bölümü olmaktır.