Yozgat Bozok Üniversitesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

     Doç. Dr. Caner KAYA ÖZER

     Jeoloji Mühendisliği

     Paleontoloji, Nannofosil, Planktonik Foraminifer  

     ckaya.ozer@bozok.edu.tr

     Dahili: 1799

 

     Doç. Dr. Ersin KOLAY

     Jeoloji Mühendisliği

     Mühendislik Jeolojisi, Kaya Mekaniği, Zemin Mekaniği  

     ersin.kolay@bozok.edu.tr

     Dahili: 1616

 

    Doç. Dr. Güllü KIRAT

    Jeoloji Mühendisliği

    Maden Yatakları - Jeokimya  

    gullu.kırat@bozok.edu.tr

    Dahili: 1803

 

   Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

   Jeoloji Mühendisliği

   Jeokimya, Metalik Madenler  

   nursel.oksuz@bozok.edu.tr

   Dahili: 1798

 

   Doç. Dr. Uğur TEMİZ (Bölüm Başkanı)

   Jeoloji Mühendisliği

   Yapısal Jeoloji, Neotektonik, Aktif Tektonik  

   ugur.temiz@bozok.edu.tr

   Dahili: 1651

 

   Dr. Öğr. Üyesi Berna YAVUZ PEHLİVANLI

   Jeoloji Mühendisliği

   Maden Yatakları - Jeokimya  

   berna.yavuz@bozok.edu.tr

   Dahili: 1797

 

   Dr. Öğr. Üyesi Esra ÜNAL ÇAKIR

   Jeoloji Mühendisliği

   Maden Yatakları - Jeokimya  

   esra.unal@bozokedu.tr

   Dahili: 1801

 

   Arş. Gör. Cansu YURTERİ

   Jeoloji Mühendisliği

   ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesine görevlendirildi  

   Dahili:

 

 

   Arş. Gör. Serkan AKBAY

   Jeoloji Mühendisliği

   Volkanik Kayaçlar, Ofiyolitik Kayaçlar  

    serkan.akbay@bozok.edu.tr

   Dahili: 1805