Yozgat Bozok Üniversitesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Mezuniyet ve Not Tetkik Komisyonu

Doç. Dr. Uğur TEMİZ

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

Doç. Dr. Caner KAYA ÖZER

İntibak, Muafiyet Komisyonu

Doç. Dr. Ersin KOLAY

Doç. Dr. Caner KAYA ÖZER

Arş. Gör. Serkan AKBAY

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Ersin KOLAY

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÜNAL ÇAKIR

Arş. Gör. Serkan AKBAY

Yaz Okulu Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Berna YAVUZ PEHLİVANLI

Dr. Öğr. Üyesi Güllü KIRAT

Burs Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Berna YAVUZ PEHLİVANLI

Bologna Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Güllü KIRAT

Arş. Gör. Serkan AKBAY

Erasmus Komisyonu

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

Mevlana Komisyonu

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

Farabi Komisyonu

Doç. Dr. Ersin KOLAY

Doç. Dr. Caner KAYA ÖZER

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Ersin KOLAY

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

Doç. Dr. Uğur TEMİZ

Kültür-Sanat Komisyonu

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

Doç. Dr. Caner KAYA ÖZER

Çitf Anadal/yandal Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Uğur TEMİZ

Birim Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

Satın Alma Komisyonu

Asıl: Dr. Öğr. Üyesi Esra ÜNAL ÇAKIR

Yedek: Arş Gör. Serkan AKBAY