Yozgat Bozok Üniversitesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1994 yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Lisans programına ilk öğrenci alımı 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında yapılmıştır ve 1999-2000 Eğitim Öğretim döneminde de ilk mezunlarını vermiştir. Bölüm, 2006 yılında Bozok Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine katılmıştır. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında ikinci öğretim ve lisansüstü programlarına öğrenci kabul edilmiştir.  

Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Maden Yatakları-Jeokimya ve Mineraloji-Petrografi olmak üzere 4 Anabilim Dalı’ndan oluşan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1994 yılından bu yana akademik kadro ve laboratuvar altyapısı olarak hızlı bir gelişim göstermiştir. Akademik kadro, 5 doçent, 2 Dr. öğr. üyesi ve biri ÖYP kapsamında olmak üzere 2 araştırma görevlisi ile toplam 9 öğretim elemanından oluşmaktadır. Günümüze kadar 11 yüksek lisans,  birinci ve ikinci öğretim programlarından da toplam 418 lisans öğrencisi mezun olmuştur. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde halen 27 lisans ve 23 yüksek lisans öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.