Yozgat Bozok Üniversitesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Yapılan toplantılar, seminerler, paneller, geziler:

1.)   27.11.2018 Bölüm staj  esasları ile ilgili kurul kararı

2.)   28.11.2018 tarihli Kalite çalışmaları bilgilendirme toplantısı

           2.1 Toplantı tutanağı

           2.2. Toplantı Fotgrafları   Fotoğraf 1  Fotoğraf 2   Fotoğraf 3   

3.)  29.11.2018 tarihli dış paydaş görüşmesi

          3.1 Tutanak

          3.2 Görüş ve öneriler

4.)  30.12.2019 Kalite Değerlendirme Toplantısı

          4.1 Tutanak