Yozgat Bozok Üniversitesi

İDARİ PERSONEL

Ahmet DEMİR

Fakülte Sekreteri

ahmet.demir@bozok.edu.tr

Dahili: - 1734

Mesut BÖLÜKBAŞ

Mesut BÖLÜKBAŞ

Şef

mesut.bolukbas@bozok.edu.tr

Dahili: 1783

Mukaddes BAYRAKLI

Mukaddes BAYRAKLI

Bilgisayar İşletmeni

mukaddes.aksu@bozok.edu.tr

Dahili: 1780

Nusret KÖSE

Nusret KÖSE

Bilgisayar İşletmeni

nusret.kose@bozok.edu.tr

Dahili: 1780

Halil Rıza ZAVAR

Halil Rıza ZAVAR

Bilgisayar İşletmeni

halil.zavar@bozok.edu.tr

Dahili: 1957

Fatma AYDOĞAN

Fatma AYDOĞAN

Bilgisayar İşletmeni

fatma.aydogan@bozok.edu.tr

Dahili: 1957

 

Osman GÜLTEPE

Şükran KARAASLAN

Öğrenci İşleri

Dahili: 1957

 

Senem KAHRAMAN

Senem KAHRAMAN

Öğrenci İşleri

Dahili: 1957

 

Osman GÜLTEPE

Osman GÜLTEPE

Bilgisayar Teknikeri / Taşınır Kayıt Yetkilisi

Dahili: 1726-1781

 

Osman GÜLTEPE

Şaban YİĞİT

Bilgisayar İşletmeni / Satın Alma Birimi

Dahili: 1782

Osman GÜLTEPE

Aynur KAPLAN

Dekan Sekreteri


Dahili:1500

 

Yusuf AÇIKBAŞAĞAOĞLU

Yusuf AÇIKBAŞAĞAOĞLU

Hizmetli

yusuf.acikbasagaoglu@bozok.edu.tr

Dahili:

Fatma YÜKSEL

Fatma YÜKSEL

Hizmetli

fatma.yuksel@bozok.edu.tr

Dahili: 1962

Osman GÜLTEPE

Mustafa KARA

Hizmetli

Dahili:

 

 

Erdi BAŞTÜRK

Erdi BAŞTÜRK

Bölüm Sekreteri

 

Dahili: 1942

Satılmış BAŞER

Satılmış BAŞER

Sürekli İşçi

Dahili:1996

Osman GÜLTEPE

Hasan DELİBAŞI

Sürekli İşçi

Dahili:1996

Necdet ÖZER

Necdet ÖZER

Sürekli İşç

Dahili:1996

Osman GÜLTEPE

Recep İLDEMİR

Sürekli İşçi

Dahili:1996

Hayrullah GÜLER

Hayrullah GÜLER

Sürekli İşçi

Dahili:1632

 

Osman GÜLTEPE

Hasan YİĞİTBAŞI

Sürekli İşçi

Dahili:1996

 

Osman GÜLTEPE

Hayriye AYDOĞAN

Sürekli İşçi

Dahili:1996

 

Osman GÜLTEPE

Şerife ASLAN

Sürekli İşçi

Dahili:1996

 

 

 

 

Osman GÜLTEPE / Tekniker