Yozgat Bozok Üniversitesi

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

STAJ KOMİSYONU DUYURUSU

DUYURU

 

 

2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yaz döneminde stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin dikkatine;

 

 

Pandemi süreci ve uzaktan eğitimin devam etmesine bağlı olarak bu yıl, yapmış olduğunuz staj evraklarınız dijital olarak teslim alınacaktır. Staj evraklarınızın (sicil fişleri hariç) taranıp pdf formatında kaydedilmesi ve eğer var ise ekleriyle birlikte bir klasöre kaydedilip e mail olarak gönderilmesi gerekmektedir (eksik sayfalar stajınızın geçersiz sayılmasına sebep olabilir).

 

Staj sicil fişleriniz stajınızı yaptığınız kurum ya da firma tarafından staj komisyonuna, imzalı ve müdürlü olarak kapalı bir zarf ile gönderilmelidir. Bu evraklar hiçbir suretle açıktan ya da dijital olarak teslim edilmeyecektir.

 

E mail ile gönderilecek olan klasöre öğrenci numarası, adı, soyadı ve hangi stajı yaptığı klasör adı olarak yazılmalıdır (Örneğin: 1600511000 Ahmet MEHMET – Kamu Stajı). Staj defterleriniz ve evraklarınız taranırken dosya boyutlarının çok yüksek olmamasına özen gösterilmelidir aksi halde e mail ile gönderim sıkıntısı yaşanacaktır. Taranan evraklarınız yalnızca e mail kanalı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. CD, USB vb. araçlara kaydedilip posta ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

 

Pandemi süreci sonrasında staj evraklarınızın asılları teslim alınacaktır. Bu sebeple evrakların asılları bize teslim edilmek üzere muhafaza edilmelidir.

 

Staj evraklarınızı 18. 10. 2020 saat 18:00 a kadar asli.havlucu@yobu.edu.tr adresinden Arş. Gör. Aslı HAVLUCU OĞUZ’a ulaştırmanız gerekmektedir.

 

 

 

 

05.10.2020 15:46