BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bozok üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin bölümlerinden biri olan bilgisayar mühendisliği bölümü Bozok Üniversitesi bünyesinde "Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği" adıyla kurulmuştur. 2016-2017 eğitim - öğretim yılı ile birlikte ilk öğrencilerini almıştır.

Her geçen sene artan öğrenci sayısı ve öğretim elemanı ile 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içerisinde 8. Sırada yer alan (URAP 2016-2017 Tablo-2 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler genel sıralaması ) üniversitemiz içerisinde yeni bir bölüm olan bilgisayar mühendisliği bölümü 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 4 akademik personel ve 1 idari personel ile üniversitemizde yer edinmektedir. 2015-2016 bahar yarıyılında yeni inşa edilmiş mühendislik-mimarlık fakültesine geçiş yapılmıştır. Burada bölümümüze ait 26 adet öğretim elemanı odası, 4 adet 84 kişilik derslik, 1 adet dinlenme salonu, 1 adet toplantı salonu bulunmaktadır.

Örgün öğretim programının verildiği bölümümüzde 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle örgün öğretimden 61 öğrenci kayıt yaptırmıştır.  2016-2017 eğitim öğretim dönemi ve sonrasında bir öğrencinin mezun olabilmesi için en az toplam AKTS kredisi: 240 ve toplam yerel kredisi:154 alarak 48 dersten başarılı olmakla birlikte donanım stajı (Staj 1), yazılım stajı (Staj 2) olmak üzere toplam 2 stajdan da aynı başarıyı göstermesi gerekmektedir.

Öğrenciler kendi branşına ait derslerin yanı sıra 2. Sınıf birinci ve ikinci döneminde başka bölümlerden alma zorunluluğu olan Alan Dışı Seçmeli Dersler ile öğrencilerin ilgi duyduğu başka konulara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte teorik derslerin yanı sıra son sınıfta verilen bilgisayar mühendisliği bitirme projesi ile öğrenciler talep edilen proje danışmanı öğretim elemanları ile o zamana kadar edindiği bilgiler ve gerekli araştırmalar ile ortaya koyduğu projeler ile iş hayatı öncesi ilk ciddi deneyimini kazanmaktadır. 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ