BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ANABİLİM DALLARI VE ÜYELERİ

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Halit ÖZTEKİN (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Bilgisayar Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet Sertol KÖKSAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet BAKIR

Arş. Gör. Hasan ULUTAŞ

 

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Mücella ÖZBAY KARAKUŞ (Anabilim Dalı Başkan V.)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ