YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 07.05.2009 tarihli toplantısında alınan karar ile Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı ilk öğrencilerini 2011 yılı eğitim - öğretim yılında ek kontenjan ile almıştır. Mevcut durumda bölümde Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmamaktadır.

Bölüm Müfredatları (2011 Müfradatı - 2012 Müfredatı - 2013 Müfradatı - 2014 Müfradatı ve sonrası)

Bölüm Ders İçerikleri

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ