YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

Bölümün temel amacı hassas tarım, tarımda güç ve enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik, hasat sonrasıişlemler, tarımsal yapılar ve çevre, hayvansal üretim teknolojileri, toprak ve su, kırsal kalkınmada mühendislik, otomasyon bilgi teknoljileri, robot teknolojileri, görüntü işleme ve coğrafi bilgi sistemleri gibi konularda öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamaktır.

Mezun olan öğrenciler Kamu Kurumlarında (İl Özel İdaresi, DSİ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediye) memur olarak, Üniversiteler öğretim elemanı olarak; Tarım makinaları sanayisinde, Tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, Kamu ve özel bankalarda, Sulama-Drenaj firmalarında, Tarıma dayalı uluslararası şirketlerde, Gıda ve hayvancılık sektöründe iş imkanı bulabilmektedirler.

 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ