YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

              BÖLÜM KALİTE KOMİSYONU

                            Mustafa ERBAKAN

                             Dr. Öğretim Üyesi

                                      Başkan

Tanzer ERYILMAZ                               Adil Koray YILDIZ

 Dr. Öğretim Üyesi                                  Arş. Gör. Dr

         Üye                                                     Üye

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ