YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜM HAKKINDA

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ile Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1994-1995 öğretim yılından itibaren Yozgat Kampüsünde eğitimine başlamış olup 2006 yılında Yozgat Bozok Üniversitesinin kurulması ile birlikte eğitimini Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi bünyesinde devam ettirmektedir.
 
Bölümdeki toplam öğrenci sayısı 750 dolayında olup, kız öğrenci oranı %15 dolayındadır. Her yıl
150'ye yakın öğrenci alınmakta ve daha iyi eğitim verebilmek maksadıyla gerekli derslerde 2'şer şube olarak paralel eğitim yapılmaktadır. Böylece az öğrencili sınıflarla daha etkin bir eğitim mümkün olabilmektedir. Bu uygulamanın yanında öğretim elemanlarının gayreti ve daha kaliteli öğrencilerin gelmesi ile eğitim her geçen yıl daha ileriye gitmektedir. Bu arada düşünülen İngilizce destekli öğretim yabancı dil eksikliğini önemli ölçüde giderecektir.
 
Bölümde birinci sınıflarda diğer mühendislik bölümlerinde okutulan fizik, kimya, matematik gibi temel dersler üst sınıflarda ise yapı, geoteknik, hidrolik, ulaştırma ve mekanik ana bilim dallarına yönelik temel dersler, laboratuvar çalışmalarıyla birlikte verilmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümünde; her türlü bina tasarımı, oto yol, hava alanı, demiryolu, tünel ve liman tasarımı, baraj, gölet ve sulama kanal ve kanalet tasarımı, köprü tasarımı ve mühendislik yapılarının alt yapı incelemesi ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin verilmesi amaçlamaktadır. Lisans seviyesinde okutulan dersler ve içerikleri için tıklayınız.
 
İnşaat Mühendisliği Bölümünde çağdaş eğitimin en önemli araçlarından olan modern araç ve gereçlerle donatılmış Yapı Laboratuvarı ve gelişmekte olan Hidrolik, Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarların imkânları gün geçtikçe iyileştirilmektedir.
 
Konusunda mevcut öğretim elemanları ile gelişmekte olan üniversitelerle kıyaslandığında öğretim elemanı bakımından kendi ihtiyaçlarını karşılamakta bir sorunu bulunmamaktadır. Bu arada Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde yapılan hizmetler öğretim elemanlarının uygulamaya yönelik tecrübelerinin artması yanında bölüm laboratuvarlarının gelişen teknolojiye uygun olarak yenilenmelerinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. 

İnşaat Mühendisliği Bölümü; Yapı, Geoteknik, Hidrolik, Mekanik ve Ulaştırma olmak üzere 5 Anabilim dalından oluşmaktadır. 2018 yılı itibariyle toplam akademik personel, 2 Profosör, 1 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi, 2 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

 

Bölümümüz BOLOGNA süreci kapsamında derslerini güncellemiş olup ilgili düzenlemeler için TIKLAYINIZ!

Lisans Program Çıktıları

 • Temel Bilimler ve İnşaat Mühendisliği alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve bu bilgileri kullanır.
 • Alanında değişik problemler karşısında çözüme yönelik gereksinimleri belirler.
 • Deney tasarlama, yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir.
 • Karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
 • Problemler karşısında belirlenen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini kavrar ve zaman kavramının farkındadır.
 • Uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanır.
 • Problemleri üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve alanındaki uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
 • Grup çalışmalarıyla çözüme daha etkin ve çabuk bir şekilde ulaşabileceğini bilir.


Fen Bilimleri Enstitüsü sitesi için tıklayınız!

 

Yüksek lisans ve Doktora* Program Çıktıları

 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip ve bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilir.
 • Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip ve bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçebilir ve uygulayabilir.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisine sahip ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulayabilir.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilir.
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilir.
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alan özgüvene sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yöntemlerini bilir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahip ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibidir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

*Doktora programımız 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle başlamıştır. 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ