YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Caner KAYA ÖZER

Doç. Dr. Caner KAYA ÖZER

Jeoloji Mühendisliği

Paleontoloji, Nannofosil, Planktonik Foraminifer  

ckaya.ozer@bozok.edu.tr

Dahili: 1799

Ersin KOLAY

Doç. Dr. Ersin KOLAY

Jeoloji Mühendisliği

Mühendislik Jeolojisi, Kaya Mekaniği, Zemin Mekaniği  

ersin.kolay@bozok.edu.tr

Dahili: 1616

Güllü KIRAT

Doç. Dr. Güllü KIRAT

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları - Jeokimya  

gullu.kırat@bozok.edu.tr

Dahili: 1803

Nursel ÖKSÜZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Jeoloji Mühendisliği

Jeokimya, Metalik Madenler  

nursel.oksuz@bozok.edu.tr

Dahili: 1798

Uğur TEMİZ (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Uğur TEMİZ (Bölüm Başkanı)

Jeoloji Mühendisliği

Yapısal Jeoloji, Neotektonik, Aktif Tektonik  

ugur.temiz@bozok.edu.tr

Dahili: 1651

Berna YAVUZ PEHLİVANLI

Dr. Öğr. Üyesi Berna YAVUZ PEHLİVANLI

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları - Jeokimya  

berna.yavuz@bozok.edu.tr

Dahili: 1797

Esra ÜNAL ÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÜNAL ÇAKIR

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları - Jeokimya  

esra.unal@bozokedu.tr

Dahili: 1801

İsmail KOÇAK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KOÇAK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Jeoloji Mühendisliği

Jeokimya, Endüstriyel Hammaddeler, Bor, Cevher Mikroskobisi  

ismail.kocak@bozok.edu.tr

Dahili: 1658

Sevim ÖZULUKALE (Misafir)

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÖZULUKALE (Misafir)

Jeoloji Mühendisliği

Jeotermal, hidrojeokimya, izotop ve mineralli sular  

sevim.ozulukale@bozok.edu.tr

Dahili: 1804

Cansu YURTERİ

Arş. Gör. Cansu YURTERİ

Jeoloji Mühendisliği

ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesine görevlendirildi  

Dahili:

Serkan AKBAY

Arş. Gör. Serkan AKBAY

Jeoloji Mühendisliği

Volkanik Kayaçlar, Ofiyolitik Kayaçlar  

serkan.akbay@bozok.edu.tr

Dahili: 1805

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ