YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1994 yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Lisans programına ilk öğrenci alımı 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında yapılmıştır ve 1999-2000 Eğitim Öğretim döneminde de ilk mezunlarını vermiştir. Bölüm, 2006 yılında Bozok Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine katılmıştır. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında ikinci öğretim ve lisansüstü programlarına öğrenci kabul edilmiştir.  

Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Maden Yatakları-Jeokimya ve Mineraloji-Petrografi olmak üzere 4 Anabilim Dalı’ndan oluşan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1994 yılından bu yana akademik kadro ve laboratuvar altyapısı olarak hızlı bir gelişim göstermiştir. Akademik kadro, 3 doçent, 5 yardımcı doçent ve biri ÖYP kapsamında olmak üzere 3 araştırma görevlisi ile toplam 11 öğretim elemanından oluşmaktadır.  Günümüze kadar 8 yüksek lisans,  birinci ve ikinci öğretim programlarından da toplam 407 lisans öğrencisi mezun olmuştur. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde halen 36 lisans ve 5 yüksek lisans öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.  

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ