YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE SÜRECİ

(25.12.2018)  TSE Belgelendirme Tetkik Heyeti "TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı" çerçevesinde Fakültemize tetkik ziyaretinde bulundu.

(03 12 2018)  Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen Değerlendirme Takımı Fakültemize saha ziyaretinde bulundu.

(26.11.2018-28.11.2018) Bölüm Kalite Komisyonları dış değerlendirme öncesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenledi (bkz. Bölüm Web Sayfaları)

(23.11.2018)   Fakülte Kalite Komisyonumuz 23.11.2018 tarihinde 9:30 'da Fakültemizde Üniversite Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Şenol AKIN'ın iştirakiyle yapılan son toplantıda dış değerlendirme öncesi bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu. 

(22.11.2018)   Fakülte Kalite Komisyonumuz Fakülte Danışma Kurulu güncellemesi ve Dekanlık Makamına ve Üniversite  Danışma Kuruluna önerilmesi; Bölüm Kalite Komisyonlarının standart hale getirerek yeniden oluşturulması hususlarında toplantı yaptı; karara bağlandı.  

(12.04.2018-14.11.2018)   Kalite süreci kapsamında Fakülte ve Bölüm staj esasları ve tüm bölümlerde kullanılacak ortak formlar güncellendi. 14.11.2018 Tarih ve 14 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kesinleşti.

(22.05.2017- 22.05.2018)   Kalite süreci kapsamında eğitim-öğretim programlarının akreditasyonu ile ilgili olarak müfredatların güncellenmesi çalışmaları tamamlandı,  06.06.2018 Tarih ve 8 Sayılı Senato Kararı ile kesinleşti.

(07.03.2018)   Fakülte Kalite Komisyonumuz, Fakültemiz Bölümleri müfredatlarının akreditasyona uygun hale getirilmesi çalışmaları kapsamında 07.03.2018 tarihinde saat 15:30 ‘da Dekan Yrd. İlhami YİĞİT ’in başkanlığında Dekanlıktaki ofisinde toplandı; 2017 'den itibaren süren çalışmalar neticesinde 8 yarıyıllık ilk şablon müfredat ve ekleri kabul edildi. (Toplantı Tutanağı)

(06.12.2017)   Üniversite Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Şenol AKIN tarafından 06.12.2017 tarihinde Saat 12:00 'da Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda kalite süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. (Toplantı yazısı ve Toplantı Programı)

KALİTE SÜRECİ