BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

HAKKIMIZDA

Bozok üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin temel bölümlerinden biri olan makina
mühendisliği Bölümü 1992 yılında (3 Temmuz 1992 tarihinde çıkan 3837 sayılı kanunla) Erciyes
Üniversitesi bünyesinde "Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği" adıyla
kurulmuştur. Fakültemiz ve bölümümüz 2006 yılında Bozok Üniversitesinin kurulması ile, 2006
yılından itibaren "Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği " olarak
eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Fakültemizde halen makina mühendisliği, inşaat
mühendisliği, jeoloji mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği,
mekatronik mühendisliği, biyosistem mühendisliği, endüstri mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge
planlama bölümleri ile eğitim, öğretim ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bölümümüz
üniversitemiz mühendislik-mimarlık fakültesinden açılan ilk bölümlerindendir.


Her geçen sene artan öğrenci sayısı ve öğretim elemanı ile 2000 yılından sonra kurulan
üniversiteler içerisinde 8. Sırada yer alan (URAP 2016-2017 Tablo-2 2000 yılından sonra kurulan
üniversiteler genel sıralaması ) üniversitemiz içerisinde köklü bir bölüm olan makina mühendisliği
bölümü 3 profesör, 3 doçent, 7 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi olmak üzere
toplamda 22 akademik personel ve 1 idari personel ile üniversitemizde önemli bir yer edinmektedir.
2015-2016 bahar yarıyılında yeni inşa edilmiş mühendislik-mimarlık fakültesine geçiş yapılmıştır.
Burada bölümümüze ait 44 adet öğretim elemanı odası, 4 adet 48 kişilik derslik, 4 adet 42 kişilik
derslik, 4 adet 84 kişilik derslik, 1 adet dinlenme salonu, 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır.
Normal öğretim ve ikinci öğretim programların verildiği bölümümüzde 2016-2017 eğitim
öğretim yılı itibariyle normal öğretimden 545, ikinci öğretimden 453 öğrenci kayıt yaptırılmıştır.
2014-2015 eğitim öğretim dönemi ve sonrasında bir öğrencinin mezun olabilmesi için en az toplam
AKTS kredisi:240 ve toplam yerel kredisi:169 alarak 57 dersten başarılı olmakla birlikte imalat stajı
(Staj 1), iş makinaları stajı (Staj 2) ve ısı enerji stajı (Staj 3) olmak üzere toplam 3 stajdan da aynı
başarıyı göstermesi gerekmektedir.


Öğrenciler kendi branşına ait derslerin yanı sıra 2. Sınıf birinci ve ikinci döneminde başka
bölümlerden alma zorunluluğu olan Alan Dışı Seçmeli Dersler ile öğrencilerin ilgi duyduğu başka
konulara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte teorik derslerin yanı sıra son sınıfta verilen
makina mühendisliği uygulama projesi ve bitirme projesi ile öğrenciler talep edilen proje danışmanı
öğretim elemanları ile o zamana kadar edindiği bilgiler ve gerekli araştırmalar ile ortaya koyduğu
projeler ile iş hayatı öncesi ilk ciddi deneyimini kazanmaktadır. Aynı şekilde makina mühendisliği
sistem laboratuvarı dersi ile aşağıda detaylı olarak verilen imalat, CAD/CAM atölyeleri ve hidrolik -
pnömatik sistem, malzeme test, içten yanmalı motorlar, mekatronik, termodinamik, mekanik ve
simülasyon laboratuvarlarında kazandığı teorik bilgileri uygulamalı olarak entegre etmektedir.

AMAÇ

Makina mühendisliği bölümünün temel eğitim prensibi; ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve
lisansüstü eğitim-öğretim vererek, mühendis adaylarının güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları
birleştirerek sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle
donanmış, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, yenilikçi, araştıran, analiz ve sentez
becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip, ufku geniş makina mühendisleri yetiştirmektir.

 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Facebook'tan takip edin