YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MEKATRONİK MÜH. ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALIMIZ HAKKINDA

Mekatronik Mühendisliği, mekanik, otomatik kontrol, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimlerinin bir arada kullanılması ile oluşan kendine has tasarım felsefesine sahip disiplinler arası bir bilim dalıdır. Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte tüm dünyada mekatronik ile ilgili değişik düzeylerde bölümler, anabilim dalları, hatta enstitüler ve araştırma merkezleri açılmakta mekatronik bilimi gittikçe önem kazanmaktadır.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’nün Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış olan Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda şimdilik yalnızca Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunmaktadır. 04.03.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı'nın; 26.06.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca da Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Doktora Programı'nın açılması açılmasına karar verilmiştir.

Anabilim Dalımız, Makina, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyosistem Mühendisliği Bölümleri başta olmak üzere tüm ilgili olabilecek bölümlerin donanımsal ve akademik katkıları ile 2010 yılından beri 18 yüksek lisans ve 2 doktora mezunu vermiş olup, şu an itibariyle 39 yüksek lisans, 7 doktora öğrencisi olmak üzere 46 öğrenci ve 2 profesör, 3 doçent ve 12 yardımcı doçent olmak üzere 17 öğretim üyesi ile lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, ilgili lisans derecesine sahip öğrencilere mekatronikle ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlamak; doktora programının amacı ise mekatronik alanında özgün, yenilik getirici çalışmaları düşünebilme, başlatabilme, yürütebilme ve faydalı sonuçlar çıkarabilme akademik yeteneğini kazandırabilmektir.

Misyonumuz, ülke ve dünya ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bilim ve teknolojiyi üretebilecek elemanlar yetiştirmek ve çalışmalar yapmak; vizyonumuz, dünya ile rekabet edebilecek düzeyde mekatronik eğitim öğretim ve araştırma altyapısına sahip bir birimdir.

MEKATRONİK MÜH. ANABİLİM DALI