YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

AMAÇ

Madde 1. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Makine, İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile Mimarlık ve Şehir Bölge Planlaması Bölümü ve Kurulan diğer bölümlerin öğrencilerinin staj (pratik çalışma) öncesinde, staj yapılırken ve sonrasında uyacakları kuralların çerçevesini belirlemektedir. Bölümlerin özel kuralları ve staj konuları ise “Bölüm Staj Esasları”nda belirtilmiştir.

Madde 2. Öğrenciler stajlarını, teorik bilgilerini pratikle pekiştirmek amacı ile staj komisyonlarının uygun göreceği işyerinde, bölümlerce belirlenen esaslara göre yaparlar.

Madde 3. Öğrencilerin yapacakları tüm stajlar, staj komisyonlarınca planlanır, uygulamaya konulur ve denetlenir.

Madde 4. Stajı kabul edilen öğrencilerin iş güvenliğinden ve verimli bir şekilde staj yapmalarından iş yerleri sorumludur. Staj yapan öğrenciler işyerlerinin çalışma düzeni ile ilgili kural ve talimatlara uymakla yükümlüdürler.

Madde 5. Stajlar eğitim-öğretim süresi dışında yapılır. Devam zorunluluğu olmayan öğrenciler ise, bölüm staj komisyonunun onayıyla öğretim süresi içinde de stajlarını yapabilirler.

KAPSAM

Madde 6. Bu ilkeler, Mimarlık Böğrencileri ile idari ve akademik birimlerinin staj işlemleri ile ilgili yükümlü oldukları genel hususları kapsar.

İLGİLİ BELGELER

EK 1 -  STAJ ESASLARI

EK 2 - İŞ YERİ STAJ BİLGİ FORMU

EK 3 -  STAJ DEFTERİ

EK 4 - STAJ SİCİL FİŞİ 

 

STAJ KOMİSYONU

Başkan - Dr. Öğr. Üye. Çiğdem Belgin DİKMEN

Üye - Arş.Gör. Dr. Olcay Türkan YURDUGÜZEL

Üye - Arş.Gör. Sümeyra ARSLAN

 

 

ESKİ BELGELER

1 - Staj Başvuru Formu

2 - Zorunlu Staj Formu

3 - Staj Sicil Fişi

4 - Cumartesi Çalışma Belgesi

5 - İşveren Staj Değerlendirme Formu

6 - Öğrenci Staj Değerlendirme Formu

7 -  İş Yeri Büro Stajı Bilgi Formu

8 -  İş Yeri Şantiye Stajı Bilgi Formu

9 - Staj Defteri

10 - Staj Uygulama Esasları

MİMARLIK