YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

KOORDİNATÖRLÜĞÜN / KOMİSYONUN ADI 04.07.2018 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
     
MEZUNİYET ve NOT TETKİK KOMİSYONU Başkan Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
Üye Öğr. Gör. İlker ATMACA
  Üye Araş. Gör. Muhammed Özgür OĞUZ
  Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül ÖNDER
     
YAZ OKULU KOMİSYONU Başkan Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
  Üye  Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN
  Üye Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
  Yedek Üye Araş. Gör. Kezban BECERİKLİ
     
BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
  Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. İlker ATMACA
  Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül ÖNDER
     
FAKÜLTE BURS KOMİSYONU Üye Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN
  Yardımcı Üye Araş. Gör. Muhammed Özgür OĞUZ
     
STAJ KOMİSYONU Başkan Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
  Üye  Araş. Gör. Aslı HAVLUCU (Kamu Stajı)
  Üye Öğr. Gör. İlker ATMACA (Özel Staj)
  Yedek Üye Araş. Gör. Kezban BECERİKLİ 
     
MUAFİYET ve  İNTİBAK KOMİSYONU Başkan Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül ÖNDER
Üye Araş. Gör. Kezban BECERİKLİ
  Yedek Üye Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
     
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN
Koordinatör Yrd. Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
     
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN
Koordinatör Yrd. Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
     
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN
Koordinatör Yrd. Araş. Gör. Muhammed Özgür OĞUZ
     
KÜLTÜR ve  SANAT KOMİSYONU Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
  Üye Öğr. Gör. İlker ATMACA
  Üye Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
     
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
  Üye Öğr. Gör. İlker ATMACA
  Üye Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN
     
ÇİFT ANADAL /YAN DAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatör Öğr. Gör. İlker ATMACA
  Koordinatör Yrd. Araş. Gör. Muhammed Özgür OĞUZ
     
BÖLÜM WEB KOMİSYONU Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
  Koordinatör Yrd. Araş. Gör. Muhammed Özgür OĞUZ
  Koordinatör Yrd. Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
  Koordinatör Yrd. Araş. Gör. Kezban BECERİKLİ
     
BÖLÜM ARŞİV KOMİSYONU Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül ÖNDER
  Üye Araş. Gör. Kezban BECERİKLİ
  Üye Araş. Gör. Muhammed Özgür OĞUZ
     
KALİTE KOMİSYONU Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül ÖNDER
  Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN
  Üye Araş. Gör. Kezban BECERİKLİ
  Üye Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
     
SINAV PROGRAMLARI Vize Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
  Mazeret Araş. Gör. Aslı HAVLUCU
  Final Araş. Gör. Kezban BECERİKLİ
  Bütünleme Araş. Gör. Muhammed Özgür OĞUZ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA