YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 

EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLARI*

(2011 ve Öncesi, 2012, 2013 ve Sonrası Müfredat)

Bağlı bulunduğunuz müfredat için aşağıya bakabilirsiniz.

 
2011 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN  EĞİTİM PLANI
1. Yıl 1. Yarıyıl   1. Yıl 2. Yarıyıl
Kodu Dersler Teo Uyg Kre Önşart   Kodu Dersler Teo Uyg Kre Önşart
MİŞ 101 Stüdyo-1(ÖD) 4 4 6     MİŞ 102 Stüdyo-2(ÖD) 4 4 6 MİŞ 101
MİŞ 103 Tas. Geo. Ve Pers.-1(ÖD) 1 1 2     MİŞ 101 Stüdyo-1(ÖD) -4 -4 -6  
MİŞ 105 Topografya (ÖD) 1 1 2     MİŞ 104 Tas. Geo. Ve Pers.-2(ÖD) 1 1 2 MİŞ 103
MİŞ 107 Bilgisayar Prog.-1 (ÖD) 2 1 3     MİŞ 106 Mimarlık Bilgisi 2 0 2  
MİŞ 109 Serbest Resim-1 1 1 2     MİŞ 108 Bilgisayar Prog.-2 (ÖD) 2 1 3 MİŞ 107
MİŞ 111 Teknik Resim (ÖD) 1 1 2     MİŞ 110 Serbest Resim-2 1 1 2  
MAT 127 Genel Matematik-1 2 1 3     MİŞ 112 Maket (ÖD) 2 1 3  
TOPLAM 12 10 20     MAT 128 Genel Matematik-2 3 0 3  
TAR 111 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.-1 2 0 2     TOPLAM 15 8 21  
İNG 111 Yabancı Dil-1 3 0 3     TAR 112 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.-2 2 0 2  
TÜR 111 Türkçe-1 2 0 2     İNG 112 Yabancı Dil-2 3 0 3  
                TÜR 112 Türkçe-2 2 0 2  
                             
    TOPLAM 19 10 27         TOPLAM 22 8 28  
                             
2. Yıl 3. Yarıyıl   2. Yıl 4. Yarıyıl
Kodu Dersler Teo Uyg Kre Önşart   Kodu Dersler Teo Uyg Kre Önşart
MİŞ 201 Stüdyo-3(ÖD) 4 4 6 MİŞ 102   MİŞ 202 Stüdyo-4(ÖD) 4 4 6 MİŞ 201
MİŞ 102 Stüdyo-2(ÖD) -4 -4 -6     MİŞ 201 Stüdyo-3(ÖD) -4 -4 -6  
MİŞ 203 Yapı Bilgisi-1 (ÖD) 2 1 3     MİŞ 204 Yapı Bilgisi-2 (ÖD) 2 1 3  
MİŞ 205 Şehircilik-1 (ÖD) 2 0 2     MİŞ 206 Şehircilik-2 (ÖD) 2 1 3  
MİŞ 207 Ekonomi-1 2 0 2     MİŞ 208 Ekonomi-2 2 0 2  
MİŞ 209 Sos. Kül. Antropol. 2 0 2     MİŞ 210 Ekoloji-Fiz. Çev. Kont. 2 1 3  
MİŞ 211 Şehir Sosyolojisi 2 0 2     MİŞ 212 Kentsel Tasarım 2 1 3  
MİŞ 213 Kentsel Jeoloji 2 0 2     MİŞ 214 İmar ve Çevre Hukukui 2 0 2  
MİŞ 215 Bilgisayar Dest. Tas.(ÖD) 2 1 3                
                         
  TOPLAM 18 6 22       TOPLAM 16 8 22  
                             
3. Yıl 5. Yarıyıl   3. Yıl 6. Yarıyıl
Kodu Dersler Teo Uyg Kre Önşart   Kodu Dersler Teo Uyg Kre Önşart
ŞBP 301 Stüdyo-5(ÖD) 4 4 6 MİŞ 202   ŞBP 302 Stüdyo-6(ÖD) 4 4 6 ŞBP 301
MİŞ 202 Stüdyo-4(ÖD) -4 -4 -6     ŞBP 301 Stüdyo-5(ÖD) -4 -4 -6  
ŞBP 303 İnsan Yerleşmelerinin Evr. 2 0 2     ŞBP 304 Plan. Kuram ve Teknikleri 2 0 2  
ŞBP 305 Şehir Coğrafyası 2 0 2     ŞBP 306 Konut Sorunu 2 0 2  
ŞBP 307 Şehir Sosyo-Ekonomisi 2 0 2     ŞBP 308 Peyzaj Planlama (ÖD) 2 1 3  
ŞBP 309 İstatistik Gra. İfade Met. 2 0 2     ŞBP 310 Metropoliten Planlama 2 0 2  
ŞBP 311 Araştırma Met. Ve Tekn. 2 0 2     ŞBP 312 Yöneylem Araştırması 2 0 2  
ŞBP 313 Çevre Bilimi 2 0 2     ŞBP 314 Çevre Planlama (ÖD) 1 1 2 ŞBP 313
ŞBP 315 Kentsel Gel. Kor. Ve Yeni. 2 0 2     ŞBP 316 Kent Planlamada Modeller 2 0 2  
ŞBP 399 Yaz Stajı 0 0 0                  
ŞSD Teknik Seçmeli Ders-1 2 1 3     ŞSD  Teknik Seç. Ders-2 (ÖD) 1 1 2  
                             
  TOPLAM 20 5 23       TOPLAM 18 7 23  
                             
4. Yıl 7. Yarıyıl   4. Yıl 8. Yarıyıl
Kodu Dersler Teo Uyg Kre Önşart   Kodu Dersler Teo Uyg Kre Önşart
ŞBP 401 Stüdyo-7(ÖD) 4 4 6 ŞBP 302   ŞBP 402 Stüdyo-8(ÖD) 4 4 6 ŞBP 401
ŞBP 302 Stüdyo-6(ÖD) -4 -4 -6     ŞBP 401 Stüdyo-7(ÖD) -4 -4 -6  
ŞBP 403 Ulaşım Planlaması (ÖD) 2 1 3     ŞBP 404 Bitirme Ödevi (ÖD) 0 2 1 ŞBP 401
ŞBP 405 Endüstri ve Kent İlişkisi 2 0 2     ŞBP 406 Planlama Ekonomisi (ÖD)  2 0 2  
ŞBP 407 Konut Alanları Plan. (ÖD) 1 1 2 ŞBP 306   ŞBP 408 Şehir ve Toplum Yönetimi 2 0 2  
ŞBP 409 Ülke ve Bölge Planlama 3 0 3     ŞSD Teknik Seç. Ders-5 2 0 2  
ŞBP 411 Kentsel Teknik Altyapı 1 1 2     ŞSD  Teknik Seç. Ders-6(ÖD) 2 2 3  
ŞBP 499 Yaz Stajı-2 0 0 0                
ŞSD Teknik Seç. Ders-3  3 0 3                
ŞSD  Teknik Seç. Ders-4(ÖD) 2 1 3                
                             
  TOPLAM 18 8 24       TOPLAM 12 8 16  
                             
                             
2008-2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanacak eğitim-öğretim planının uygulama esasları
1. Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri 2. ve 3. sınıflar 30'ar iş günü olmak üzere kamu kurumu ve özel büro stajı yapacaklardır.
2.Tüm proje (Stüdyo dahil) dersleri her dönem (güz ve yaz) açılacaktır. 

 

2012 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS MÜFREDATI
  DERS KODU DERSİN ADI TEORİK PRATİK LAB KREDİ   ECTS KREDİSİ (AKTS)
YIL 1; YARIYIL 1
  MIS111.160051 TEKNİK RESİM 1 1 0 2 0 3
  TAR111.160051 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-1 2 0 0 2 0 2
  YD111.160051 İNGİLİZCE-1 3 0 0 3 0 2
  MIS107.160051 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-1 2 1 0 3 0 3
  MIS109.160051 SERBEST RESİM-1 1 1 0 2 0 2
  TÜR111.160051 TÜRKÇE-1 2 0 0 2 0 2
  MIS105.160051 TOPOĞRAFYA 1 1 0 2 0 2
  MAT101.160051 GENEL MATEMATİK-1 2 1 0 3 0 3
  MIS103.160051 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF-1 1 1 0 2 0 2
  MIS1011 STÜDYO-1 4 4 0 6 0 9
                30
YIL 1; YARIYIL 2
  MIS108.160051 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-2 2 1 0 3 0 3
  MAT_102.160051 GENEL MATEMATİK-2 3 0 0 3 0 3
  YD112.160051 İNGİLİZCE-2 3 0 0 3 0 2
  MIS1021 STÜDYO-2 4 4 0 6 0 9
  MIS104.160051 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF-2 1 1 0 2 0 2
  TÜR112.160051 TÜRKÇE-2 2 0 0 2 0 2
  MIS106.160051 MİMARLIK BİLGİSİ 2 0 0 2 0 2
  TAR112.160051 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-2 2 0 0 2 0 2
  MIS112.160051 MAKET 2 1 0 3 0 3
  MIS110.160051 SERBEST RESİM-2 1 1 0 2 0 2
              0 30
YIL 2; YARIYIL 1
  MIS211.160051 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2 0 3
  MIS201.160051 STÜDYO-3 4 4 0 6 0 9
  MIS205.160051 ŞEHİRCİLİK-1 2 0 0 2 0 3
  MIS205.160051 URBANISM -1 2 0 0 2 0 3
  MIS213.160051 KENTSEL JEOLOJİ 2 0 0 2 0 2
  MIS207.160051 EKONOMİ-1 2 0 0 2 0 3
  ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 2 0 0 2 0 2
  MIS215.160051 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 1 0 3 0 3
  MIS209.160051 SOSYO KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 2 0 0 2 0 3
              0 30
Year 2; Semester 2
  MIS214.160051 İMAR VE ÇEVRE HUKUKU 2 0 0 2 0 3
  MIS204.160051 YAPI BİLGİSİ-2 2 1 0 3 0 4
  MIS206.160051 ŞEHİRCİLİK-2 2 1 0 3 0 3
  ASDG2 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 2 0 0 2 0 2
  MIS208.160051 EKONOMİ-2 2 0 0 2 0 3
  MIS202.160051 STÜDYO-4 4 4 0 6 0 9
  MIS212.160051 KENTSEL TASARIM 2 1 0 3 0 3
  MIS210.160051 EKOLOJİ-FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ 2 1 0 3 0 3
              0 30
Year 3; Semester 1
  ŞBP313.160051 ÇEVRE BİLİMİ 2 0 0 2 0 3
  ŞBP309.160051 İSTATİSTİK GRAFİK İFADE METOTLARI 2 0 0 2 0 3
  ŞBP301.160051 STÜDYO-5 4 4 0 6 0 9
  ŞBPS1 ŞEÇMELİ DERS GRUBU-1 2 1 0 3 0 3
  ŞSD301.160051 KENT MOBİLYALARI 2 1 0 3 0 3
  ŞSD303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 0 3 0 3
  ŞSD305.160051 ŞEHİRSEL ANALİZ 2 1 0 3 0 3
  ŞSD307 TARİHİ ÇEVREDE DEĞERLENDİRME 2 1 0 3 0 3
  ŞSD309.160051 FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN ÇEVRE-MEKAN DÜZENLEME 2 1 0 3 0 3
  ŞSD311 ŞEHİRSEL VE KIRSAL TOPRAK DÜZENLEME 2 1 0 3 0 3
  ŞBPS7 SEÇMELİ DERS GRUBU  7 2 0 0 2 0 10
  ŞBP303.160051 İNSAN YERLEŞMELERİNİN EVRİMİ 2 0 0 2 0 2
  ŞBP305.160051 ŞEHİR COĞRAFYASI 2 0 0 2 0 2
  ŞBP307.160051 ŞEHİR SOSYO-EKONOMİSİ 2 0 0 2 0 2
  ŞBP311.160051 ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİ 2 0 0 2 0 2
  ŞBP315.160051 KENTSEL GELİŞİMDE KORUMA VE YENİLEME 2 0 0 2 0 2
  ŞBP399.160051 YAZ STAJI 0 0 0 0 0 2
                30
Year 3; Semester 2
  ŞBP302.160051 STÜDYO-6 4 4 0 6 0 9
  ŞBP310.160051 METROPOLİTEN PLANLAMA 2 0 0 2 0 3
  ŞBP306.160051 KONUT SORUNU 2 0 0 2 0 2
  ŞBP314.160051 ÇEVRE PLANLAMA 1 1 0 2 0 2
  ŞBPS2 SEÇMELİ DERS GRUBU  2 1 1 0 2 0 2
  ŞSD302.160051 İNSAN-ÇEVRE SİSTEMİ 1 1 0 2 0 2
  ŞSD304.160051 FOTOĞRAF TEKNİĞİ 1 1 0 2 0 2
  ŞSD306 GEL. DOKUDA YENİLEME VE DEĞ. ANALİZİ 1 1 0 2 0 2
  ŞSD308 GÜNEŞ ENERJİSİ VE KENT PLANLAMA İLİŞKİSİ 1 1 0 2 0 2
  ŞSD310.160051 PEYZAJ DÜZENLEME 1 1 0 2 0 2
  ŞSD312.160051 ŞEHİRCİLİKTE ÜTOPYALAR 1 1 0 2 0 2
  ŞBPS8 SEÇMELİ DERS GRUBU  8 2 0 0 2 0 12
  ŞBP304.160051 PLANLAMA KURAM VE TEKNİKLERİ 2 0 0 2 0 3
  ŞBP308.160051 PEYZAJ PLANLAMA 2 1 0 3 0 3
  ŞBP312.160051 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 0 0 2 0 3
  ŞBP316.160051 KENT PLANLAMADA MODELLER 2 0 0 2 0 3
                30
Year 4; Semester 1
  ŞBP401.160051 STÜDYO-7 4 4 0 6 9 8
  ŞBP407.160051 KONUT ALANLARI PLANLAMASI 1 1 0 2 0 2
  ŞBPS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 3 0 0 3 0 3
  ŞSD401.160051 MATEMATİKSEL MODELLER 3 0 0 3 0 3
  ŞSD403 ULAŞIM ÖĞELERİNİN TASARIMI 3 0 0 3 0 3
  ŞSD405.160051 DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI-I 3 0 0 3 0 3
  ŞSD407.160051 TARİHİ ÇEVRE PLANLAMASI 3 0 0 3 0 3
  ŞSD409.160051 PEYZAJ TEKNİKLERİ 3 0 0 3 0 3
  ŞSD411.160051 KENTSEL ARKEOLOJİ 3 0 0 3 0 3
  ŞBPS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 2 1 0 3 0 3
  ŞSD402.160051 ŞEHİR PLAN. KLİMATİK VERİLERİN DEĞERLENDİRME İLKE. 2 1 0 3 0 3
  ŞSD404.160051 SOSYAL DEĞİŞİMDE ÇAĞDAŞ DEĞİŞİM TEORİLERİ 2 1 0 3 0 3
  ŞSD406 DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI-II 2 1 0 3 0 3
  ŞSD408.160051 GELENEKSEL DOKUDA FİZİKİ ÇEVRE ANLAYIŞI 2 1 0 3 0 3
  ŞSD410.160051 ŞEHİRSEL MEKAN KURGUSUNDA PLAN. VE TASARIM 2 1 0 3 0 3
  ŞSD412.160051 REKREASYON PLANLAMASI 2 1 0 3 0 3
  ŞBPS9 SEÇMELİ DERS GRUBU 9 2 0 0 2 0 12
  ŞBP403.160051 ULAŞIM PLANLAMASI 2 1 0 3 0 3
  ŞBP405.160051 ENDÜSTRİ KENT İLİŞKİSİ 2 0 0 2 0 3
  ŞBP409.160051 ÜLKE VE BÖLGE PLANLAMA 3 0 0 3 0 3
  ŞBP411.160051 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI 1 1 0 2 0 3
  ŞBP499.160051 YAZ STAJI-2 0 0 0 0 0 2
                30
Year 4; Semester 2
  ŞBP402.160051 STÜDYO-8 4 4 0 6 0 9
  ŞBP404.160051 BİTİRME ÖDEVİ 0 2 0 1 0 9
  ŞBPS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 2 0 0 2 0 4
  ŞSD421.160051 ULAŞIM-TOPRAK KULLANIM İLİŞKİSİ 2 0 0 2 0 4
  ŞSD423.160051 PEYZAJ TASARIMI 2 0 0 2 0 4
  ŞSD425 ŞEHİR İŞLETMESİ 2 0 0 2 0 4
  ŞSD427.160051 KENTSEL DONATIM 2 0 0 2 0 4
  ŞSD429 BÖLGE PLANLAMADA ANALİZ TEKNİKLERİ 2 0 0 2 0 4
  ŞSD431 BİLGİ ÇAĞINDA MEKANSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 2 0 0 2 0 4
  ŞBPS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 2 2 0 3 0 4
  ŞSD422.160051 PLANLAMA UYGULAMA SORUNLARI 2 2 0 3 0 4
  ŞSD424 KENTSEL SİT ALANLARINDA KENTSEL TASARIM UYG. 2 2 0 3 0 4
  ŞSD426 KIRSAL ALAN PLANLAMASI 2 2 0 3 0 4
  ŞSD428.160051 PLANLAMADA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 2 2 0 3 0 4
  ŞSD430 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 2 2 0 3 0 4
  ŞSD432 OLAĞAN DIŞI DURUMLAR İÇİN PLANLAMA TEKNİKLERİ 2 2 0 3 0 4
  ŞBPS10 SEÇMELİ DERS GRUBU 10 2 0 0 2 0 4
  ŞBP406.160051 PLANLAMA EKONOMİSİ 2 0 0 2 0 2
  ŞBP408.160051 ŞEHİR VE TOPLUM YÖNETİMİ 2 0 0 2 3 2
                30
                 
  2012 Girişli Öğrenciler Seçmeli Ders Grubu 7,8,9 ve10'daki tüm dersleri, Seçmeli ders grubu 1,2,3,4,5,6'daki derslerden sadece birini almak ve başarılı zorundadırlar.
  2012 Girişli öğrenciler için mezuniyet kredisi 189'dur.
  2012 Girişli öğrenciler kamu (30 iş günü) ve özel (30 iş günü) olarak iki staj yapmak ve stajlarından başarılı olmak zorundadırlar
  2012 ders müfredatında stüdyolar sadece kendi döneminde açılmaktadır.
  2012 ders müfredatında stüdyolar bir önceki stüdyo ile ön şartlıdır.
  Diğer derslerdeki ön şartları öğrenmek için bölüm web sayfasında DERSLER linkine bakılması rica olunur.

 

2013 YILI VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS MÜFREDATI
  DERS KODU DERSİN ADI TEORİK PRATİK LAB KREDİ ÖN ŞART ECTS KREDİSİ (AKTS)
YIL 1; YARIYIL 1
  MIS111.160051 TEKNİK RESİM 1 1 0 2   3
  TAR111.160051 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-1 2 0 0 2   2
  YD111.160051 İNGİLİZCE-1 3 0 0 3   2
  MIS107.160051 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-1 2 1 0 3   3
  MIS109.160051 SERBEST RESİM-1 1 1 0 2   2
  TÜR111.160051 TÜRKÇE-1 2 0 0 2   2
  MIS105.160051 TOPOĞRAFYA 1 1 0 2   2
  MAT101.160051 GENEL MATEMATİK-1 2 1 0 3   3
  MIS103.160051 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF-1 1 1 0 2   2
  MIS1011 STÜDYO-1 4 4 0 6   9
      19 10   27   30
YIL 1; YARIYIL 2
  MIS108.160051 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-2 2 1 0 3   3
  MAT_102.160051 GENEL MATEMATİK-2 3 0 0 3   3
  YD112.160051 İNGİLİZCE-2 3 0 0 3   2
  MIS1021 STÜDYO-2 4 4 0 6 MIS 1011 9
  MIS104.160051 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF-2 1 1 0 2 MIS 103 2
  TÜR112.160051 TÜRKÇE-2 2 0 0 2   2
  MIS106.160051 MİMARLIK BİLGİSİ 2 0 0 2   2
  TAR112.160051 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-2 2 0 0 2   2
  MIS112.160051 MAKET 2 1 0 3   3
  MIS110.160051 SERBEST RESİM-2 1 1 0 2   2
      22 8   28   30
YIL 2; YARIYIL 1
  MIS211.160051 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   3
  ŞBP 201 STÜDYO-3 4 4 0 6 MIS 1021 14
  MIS205.160051 ŞEHİRCİLİK-1 2 0 0 2   3
  ŞBP 215 KENTSEL TASARIM-1 2 0 0 2   2
  MIS207.160051 EKONOMİ-1 2 0 0 2   3
  ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 2 0 0 2   2
  MIS215.160051 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 1 0 3   3
      16 5   19   30
YIL 2; YARIYIL 2
  MIS214.160051 İMAR VE ÇEVRE HUKUKU 2 0 0 2   3
  MIS206.160051 ŞEHİRCİLİK-2 2 1 0 3   3
  ASDG2 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 2 0 0 2   2
  MIS208.160051 EKONOMİ-2 2 0 0 2   3
  ŞBP 202 STÜDYO-4 4 4 0 6 ŞBP 201 13
  MIS212.160051 KENTSEL TASARIM 2 1 0 3   3
  MIS210.160051 EKOLOJİ-FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ 2 1 0 3   3
      16 7   21   30
YIL 3; YARIYIL 1
  ŞBP313.160051 ÇEVRE BİLİMİ 2 0 0 2   3
  ŞBP309.160051 İSTATİSTİK GRAFİK İFADE METOTLARI 2 0 0 2   3
  ŞBP 3011 STÜDYO-5 4 4 0 6 ŞBP 202 9
  ŞBPS1 ŞEÇMELİ DERS GRUBU-1 2 1 0 3   3
  ŞSD301.160051 KENT MOBİLYALARI 2 1 0 3   3
  ŞSD303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 0 3   3
  ŞSD305.160051 ŞEHİRSEL ANALİZ 2 1 0 3   3
  ŞSD307 TARİHİ ÇEVREDE DEĞERLENDİRME 2 1 0 3   3
  ŞSD309.160051 FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN ÇEVRE-MEKAN DÜZENLEME 2 1 0 3   3
  ŞSD311 ŞEHİRSEL VE KIRSAL TOPRAK DÜZENLEME 2 1 0 3   3
  ŞBPS7 SEÇMELİ DERS GRUBU  7 2 0 0 2   10
  ŞBP305.160051 ŞEHİR COĞRAFYASI 2 0 0 2   5
  ŞBP315.160051 KENTSEL GELİŞİMDE KORUMA VE YENİLEME 2 0 0 2   5
  ŞBP399.160051 YAZ STAJI 0 0 0 0   2
      14 5   17   30
YIL 3; YARIYIL 2
  ŞBP 3021 STÜDYO-6 4 4 0 6 ŞBP 3011 11
  ŞBP310.160051 METROPOLİTEN PLANLAMA 2 0 0 2   3
  ŞBP306.160051 KONUT SORUNU 2 0 0 2   2
  ŞBPS2 SEÇMELİ DERS GRUBU  2 1 1 0 2   2
  ŞSD302.160051 İNSAN-ÇEVRE SİSTEMİ 1 1 0 2   2
  ŞSD304.160051 FOTOĞRAF TEKNİĞİ 1 1 0 2   2
  ŞSD306 GEL. DOKUDA YENİLEME VE DEĞ. ANALİZİ 1 1 0 2   2
  ŞSD308 GÜNEŞ ENERJİSİ VE KENT PLANLAMA İLİŞKİSİ 1 1 0 2   2
  ŞSD310.160051 PEYZAJ DÜZENLEME 1 1 0 2   2
  ŞSD312.160051 ŞEHİRCİLİKTE ÜTOPYALAR 1 1 0 2   2
  ŞBPS8 SEÇMELİ DERS GRUBU-8 2 0 0 2   12
  ŞBP304.160051 PLANLAMA KURAM VE TEKNİKLERİ 2 0 0 2   6
  ŞBP308.160051 PEYZAJ PLANLAMA 2 0 0 2   6
      13 5   16   30
YIL 4; YARIYIL 1
  ŞBP 4011 STÜDYO-7 4 4 0 6 ŞBP 3021 8
  ŞBP407.160051 KONUT ALANLARI PLANLAMASI 1 1 0 2   2
  ŞBPS3 SEÇMELİ DERS GRUBU-3 3 0 0 3   3
  ŞSD401.160051 MATEMATİKSEL MODELLER 3 0 0 3   3
  ŞSD403 ULAŞIM ÖĞELERİNİN TASARIMI 3 0 0 3   3
  ŞSD405.160051 DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI-1 3 0 0 3   3
  ŞSD407.160051 TARİHİ ÇEVRE PLANLAMASI 3 0 0 3   3
  ŞSD409.160051 PEYZAJ TEKNİKLERİ 3 0 0 3   3
  ŞSD411.160051 KENTSEL ARKEOLOJİ 3 0 0 3   3
  ŞBPS4 SEÇMELİ DERS GRUBU-4 2 1 0 3   3
  ŞSD402.160051 ŞEH. PLAN. KLİMATİK VERİLERİN DEĞ. İLK. 2 1 0 3   3
  ŞSD404.160051 SOSYAL DEĞİŞİMDE ÇAĞDAŞ DEĞİŞİM TEORİLERİ 2 1 0 3   3
  ŞSD406 DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI-2 2 1 0 3   3
  ŞSD408.160051 GELENEKSEL DOKUDA FİZİKİ ÇEVRE ANLAYIŞI 2 1 0 3   3
  ŞSD410.160051 ŞEHİR MEKAN KUR. PLAN VE TASARIM 2 1 0 3   3
  ŞSD412.160051 REKREASYON PLANLAMASI 2 1 0 3   3
  ŞBPS9 SEÇMELİ DERS GRUBU-9 3 0 0 3   12
  ŞBP403.160051 ULAŞIM PLANLAMASI 3 0 0 3   3
  ŞBP405.160051 ENDÜSTRİ KENT İLİŞKİSİ 3 0 0 3   3
  ŞBP409.160051 ÜLKE VE BÖLGE PLANLAMA 3 0 0 3   3
  ŞBP411.160051 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI 3 0 0 3   3
  ŞBP499.160051 YAZ STAJI-2 0 0 0 0   2
      22 6   26   30
YIL 4; YARIYIL 2
  ŞBP 4021 STÜDYO-8 4 4 0 6 ŞBP 4011 9
  ŞBP 4041 BİTİRME ÖDEVİ 0 2 0 1 ŞBP 4011 9
  ŞBPS5 SEÇMELİ DERS GRUBU-5 2 0 0 2   4
  ŞSD421.160051 ULAŞIM-TOPRAK KUL. İLİŞKİSİ 2 0 0 2   4
  ŞSD423.160051 PEYZAJ TASARIMI 2 0 0 2   4
  ŞSD425 ŞEHİR İŞLETMESİ 2 0 0 2   4
  ŞSD427.160051 KENTSEL DONATIM 2 0 0 2   4
  ŞSD429 BÖLGE PLANLAMADA ANALİZ TEK. 2 0 0 2   4
  ŞSD431 BİLGİ ÇAĞINDA MEK. DEĞ. DÖNÜŞÜM 2 0 0 2   4
  ŞBPS6 SEÇMELİ DERS GRUBU-6 2 2 0 3   4
  ŞSD422.160051 PLANLAMADA UYG. SORUNLARI 2 2 0 3   4
  ŞSD424 KENTSEL SİT ALANLARINDA KENT. TAS. UYG. 2 2 0 3   4
  ŞSD426 KIRSAL ALAN PLANLAMASI 2 2 0 3   4
  ŞSD428.160051 PLANLAMADA ÇEVRESEL ETKİ DEĞ. 2 2 0 3   4
  ŞSD430 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 2 2 0 3   4
  ŞSD432 OLAĞAN DIŞI DURUMLAR İÇİN PLANLAMA TEKNİKLERİ 2 2 0 3   4
  ŞBPS10 SEÇMELİ DERS GRUBU-10 2 0 0 2   4
  ŞBP408.160051 ŞEHİR VE TOPLUM YÖNETİMİ 2 0 0 2   4
      10 8   14   30
                 
  2013 girişli öğrenciler için STÜDYO DERSLERİ BİR ÖNCEKİ STÜDYO DERSİ İLE ÖN ŞARTLIDIR.
  2013 girişli öğrenciler için STÜDYO DERSLERİ SADECE AİT OLDUĞU DÖNEMDE AÇILACAKTIR.
  2013 girişli öğrenciler 30 İŞ GÜNÜ BÜRO (ÖZEL) VE 30 İŞ GÜNÜ KAMU STAJI YAPMAK ZORUNDADIRLAR
  2013 girişli öğrenciler ÖĞRENCİLER MEZUN OLABİLMEK İÇİN TOPLAMDA 168 KREDİ DERSİ (240 ECTS) TAMAMLAMALIDIR.
  2013 girişli öğrenciler ŞBPS seçmeli ders grubu 7,8,9 ve 10'daki tüm dersleri; ŞBPS seçmeli ders grubu 1,2,3,4,5,6'daki derslerden sadece birini seçmeli ve başarılı olmalıdırlar.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA