Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

MEZUN DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLERİN STAJ DURUMLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Üniversitemiz Senatosunun mezun durumda olan öğrencilerimizin staj durumları hakkında aldığı kararla, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere güz dönemi derslerini başarı ile tamamlayıp mezun durumuna gelen öğrencilerimizin zorunlu stajlarını ödev, vaka analizi,simülasyon v.b. şekilde çevrim içi (online) olarak yapabilmelerine ve staj ile ilgili yöntemlerin, birimlerin staj komisyonlarınca belirlenmesi uygun görülmüştür.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.

11.02.2021 16:25